Sök

Sök

Utställningar

Ryska och sovjetiska publikationer - magasinsfynd på temat militär litteratur


Bibliotekets senaste bokutställning visar exempel ur samlingarna från sovjettiden. Utställningen innehåller äldre militärtidskrifter, reglementen och andra militära publikationer. Litteraturen kommer främst från de svenska militära stabernas gamla bibliotek.

Dessutom lyfter vi fram prov på nyare ryska tidskrifter. Biblioteket har ett 50-tal ryska tidskrifter i magasinen.

Du hittar utställningen i montrarna vid bibliotekets entré. 

Vill du veta mer?

Biblioteket tipsar om publikationer inom temat.

>> Recasting the Red Star / Timothy L. Thomas, Foreign Military Studies Office

>> The Tanks of August / Centre for Analysis and Strategies and Techn

Dela: