Sök

Sök

Bokutställning: Sjömanskap

Plancher ur Boströms handbok i Tackling (Boström, A, 1786-1837) Boken finns i Bibliotekets magasin

Vad menas med sjömanskap?

Stort skepp eller liten segelbåt? Oavsett en båts storlek krävs alltid ett gott sjömanskap på sjön.

Att kunna framföra ett fartyg kräver yrkeskunskaper och erfarenheter, vad som kan kallas ett gott sjömanskap. I dagligt tal brukar det kallas för sjövett.

Sjömanskap krävs av alla i en besättning, inte enbart av befälhavaren som har det yttersta ansvaret. Sjömanskap omfattar kunskap om sjöregler, navigation och båtens handhavande.

Sjömanskap kan även vara en juridisk term. Sjölagen (SFS 1994:1009) säger att en befälhavare "skall se till att fartyget framförs och handhas på ett sätt som är förenligt med gott sjömanskap."

Böckerna i utställningen finns vanligtvis i bibliotekets magasin. De kommer främst från Marinstabens äldre samlingar.

Du finner utställningen i montrarna vid bibliotekets entré. 

Dela: