Sök

Sök

Biblioteksfilialen vid Militärhögskolan Karlberg

Biblioteksfilialen vid Militärhögskolan Karlberg är för dig som läser på officersprogrammet. Filialen är inte öppen för allmänheten.

Filialen Karlberg

Biblioteksfilialen Karlberg är främst riktad till studenter på Officersprogrammet. Studenterna har tillgång till biblioteket med passerkort mellan 6.00 och 22.00 alla dagar i veckan. Vid biblioteket finns en läromedelscentral för lån av kurslitteratur.


Bemannade öppettider

Måndag, Onsdag, Torsdag 10:00-16:00
Tisdag 13:00-16:00


Meröppet

Studenter vid officersprogrammet och övriga med passerkort till Karlberg har tillgång till biblioteket och läromedelscentralen mellan 06.00 och 22.00 alla dagar i veckan. De digitala resurserna når du dygnet runt genom att logga in med ditt FHS-konto.

Hur fungerar Meröppet?

  • Du har tillgång till bibliotekets studiemiljö och resurser mellan 06.00 och 22.00 alla vardagar.

  • Under helger får du kontakta vakten vid Karlberg för att besöka biblioteket.

  • Du lånar och återlämnar själv med hjälp av låneautomater. De fungerar både för utlån och för återlämning.

Vad gör du om du behöver hjälp när det är obemannat?

  • Om du behöver hjälp med något akut som exempelvis rör byggnaden så läs på informationstavlan "Lokalinformation/Åtgärder vid olycka" vid entré till Fältskären.

  • Har du mindre allvarliga problem som en trasig dator eller en bok som du inte hittar? Kontakta oss via e-post kbg.alb@.fhs.se alternativt alb@fhs. 

  • Är låneautomaterna ur funktion? Skriv ned ditt lånekortsnummer, namn, samt bokens titel och streckkod. Streckkoden finns på bokens baksida. Lämna lappen i postlådan vid automaten.

Telefon informationstjänst

08–553 429 57

E-postadress

kbg.alb@fhs.se

Besöksadress

Militärhögskolan Karlberg
Karlbergs slott, Karlbergs slottsväg, Solna
Byggnad: Fältskären

Postadress

Anna Lindh-biblioteket
Filialen Karlberg
Box 27805
115 93 Stockholm

Övrig information

Biblioteksfilialens främsta målgrupp är studenter på officersprogrammet. Till filialens ämnesprofil hör krigsvetenskap, militärteknik och ledarskap.

Som student kan du fritt beställa över böcker från huvudbiblioteket eller biblioteket vid Försvarsmaktens högkvarter. Datorer och arbetsplatser finns för dina studier. Du kan få stöd av bibliotekarier i din informationssökning under de bemannade öppettiderna.

Filialen är inte öppen för allmänheten men litteraturen kan beställas över till huvudbiblioteket för avhämtning

» Läs mer om Militärhögskolan Karlberg på dess webbplats

Dela: