Sök

Sök

Tips för dig som just börjat Högre officersprogrammet. (arkivbild)

Tipsen till dig som just börjat Högre officersprogrammet

Engagera dig i din studiegrupp. Skaffa en fyskompis. Fundera tidigt på uppsatsämne. Se upp för cykelstölder. Och kom ihåg att HOP inte är en befattningsutbildning utan en utbildning i kreativt och kritiskt tänkande. Här samlar vi några tips från tidigare HOP:are om hur du bäst tar sig an dina studier på Högre officersprogrammet.

– Ta vara på tillfället. Ett avbrott på två år för att förkovra sig i krigsvetenskap är ett utmärkt tillfälle att förädla tidigare kunskaper och erfarenheter för att bli en bättre krigare. Orkar du så ta en extrakurs, då breddkunskaper kommer ofta till pass. För att orka på sikt är det dessutom viktigt att komma ihåg att inte slarva med närvaron både i löpspåret och i mässen.

Råden kommer från kommendörkapten Peter Thomsson, som avslutade sina studier vid Högre officersprogrammet 2020. Thomsson tillhör pionjärkullen, den första att gå klart det tvååriga Högre officersprogrammet.

Örlogskapten Peter Thomsson

Örlogskapten Peter Thomsson.

Major Erik Franzén som gick ut HOP 1 2020 ger följande råd:

– HOP är inte en befattnings-, stridskrafts- eller stabsutbildning. HOP kommer sällan att förmedla hur du ska göra för att lyckas i just ditt arbete. Istället åskådliggörs alternativ och möjligheter som är upp till dig att se, förvalta och omsätta. En framgångsfaktor för egen del var därför att tänka utifrån vad som utmanar mitt tidigare kunnande och sätt att tänka snarare än vad jag behöver kunna i kommande befattning. Jag tror att det synsättet möjliggjorde ett lärande i de flesta situationer, texter, tentor och kurser som efterhand kan omsättas till hantverket i kommande yrkesutövning. HOP är en utbildning i kreativt och kritiskt tänkande.

En del av utbildningen består av valbara kurser. Överstelöjtnant Andreas Lunde ger följande råd:

– Välj i första hand en inriktning som du är intresserad av. Det är inte heller fel om kursvalet i någon mån ligger nära ett tentativt uppsatsämne. Även om det inte är avgörande så ger det en möjlighet att hitta möjliga forskningsluckor och att studera forskningsfronten i det specifika ämnesområdet.

Överstelöjtnant Emil Walter gick HOP 18-20 och arbetar nu som lärare vid Försvarshögskolan.

–Studiemiljön är outstanding. Bra och ändamålsenliga lokaler (ok, lite varmt och dålig ventilation ibland). Tilldelning av dator, böcker, avdelningschef/mentor (äldre kollega), kontinuerlig uppföljning, motiverade och kompetenta lärare, bra administrativ service och support, ett bibliotek i toppklass o.s.v. gör att de yttre förutsättningarna på FHS är de bästa tänkbara. Att som officer ”mitt i livet” få chansen att på betald arbetstid genomföra 1-2 års kompetensutveckling på FHS är givetvis en förmån. Det som återstår är dock själva jobbet: att plugga och leverera under kurserna…

Överstelöjtnant Emil Walter

Överstelöjtnant Emil Walter.

Använd studiegruppen

Det mest entydiga rådet från tidigare HOP:are är hur viktigt det är att engagera sig i sin studiegrupp.

Överstelöjtnant Sofia Westermark:

– Se till att tidigt lära känna och börja nyttja studiegruppen. Alla kommer någon gång behöva hjälp och då är studiegruppen en av de viktigaste tillgångarna.

Kommendörkapten Peter Thomsson:

– Plugga smart. Läs noga igenom läsanvisningar eller instuderingsfrågor. Använd studiegruppen för att diskutera och jämföra. Det är roligare och går snabbare.

Örlogskapten Patrik Liljegard:

– Studiegruppen är lite som elevens hemmahamn under studietiden. Att skapa en väl fungerande studiegrupp under en period av distansutbildning kan vara en utmaning. Försök dock lägga tid på studiegruppen så att ni lär känna varandra. Glöm inte att ni inte konkurrerar med varandra, utan hjälp istället varandra att nå studiemål så att samtliga klarar kurserna. Bjud på din kunskap så skapar du en uppmuntrande och stödjande kultur inom studiegruppen, vilket kommer att vara ovärderligt för medlemmarna under studietiden.

Fördela uppgifter inom studiegruppen, diskutera resultaten med varandra innan seminarierna. På så vis kan ni erhålla nya perspektiv och erhålla en bredare förståelse än om eleven läser allt enskilt.

Överstelöjtnant Emil Walter:

- Räkna med att studierna är tidskrävande. Det handlar inte enbart om att du ska lära dig, utan att du även ska bidra till dina kamraters lärande. Att stötta varandra inom gruppen är självklart, men kan ta lite extra tid ibland. Det har du dock igen när du själv behöver hjälp med något.

Walter har konkreta tips för arbetet i studiegruppen:

– Se till att ni har en gemensam yta, t ex på lärplattformen Canvas, där ni kan dela arbetsdokument, utkast till lösningar, förslag till svar på seminarieuppgifter osv. Seminarieundervisningen dominerar på de flesta kurser, ett tips är att dela upp seminariefrågorna inom gruppen, för att på så sätt ge tips och vägledning till var man kan finna diskussionsunderlag eller svar på frågorna i litteraturen. Alla är dock inte bekväma med detta. Prata ihop er inom gruppen om hur ni vill jobba tillsammans. Om inte annat så kan man hitta en studiekamrat man funkar bra ihop med, och samarbeta med denne, ge studietips, stödja med genomläsning av hemtenta inför inlämning o.s.v.

Börja i god tid

Westermark tipsar också om att tidigt börja fundera på uppsatsämne.

– Bolla dina idéer tidigt med lärare eller programledningen - på så sätt får du tidigt koll på om du har en hållbar idé eller inte, och uppsatsfrustrationen blir inte så hög när det börjar närma sig. Börja använda ett referenshanteringssystem, ex. Mendeley, redan vid första kursen. Be om en kurs för er studiegrupp på biblioteket, säger Westermark.

Även Liljegard påminner om vikten av att göra uppgifter i god tid.

– Den inledande kursen på HOP, PLUMC, går som en ”strimma” genom utbildningen och examinationsunderlaget ska inte lämnas in förrän i slutet på första året. Skjut inte detta på framtiden, utan ta tag i uppgiften tidigt så får du bättre förutsättningar att hinna med allt som ska göras innan år 1 är klart.

Glöm inte fysen

Flera framhåller att man även under studierna ska prioritera träningen – ”fysen”.

– Ett morgon-fyspass är bra för kreativiteten! tycker Sofia Westerberg.

– Det finns mycket goda förutsättningar till fys! Hitta en fyskompis (utöver de pass som Maria Edlund erbjuder) - det blir svårare att hoppa över fysen då… Cykel är ett perfekt och coronasäkert alternativ att ta sig till/från FHS istället för pendeltåg/t-bana/buss, för boende i Stockholmsområdet. Fråga och dela med er av tips på lämpliga cykelvägar mellan förorten och FHS! Cyklar i stöldbegärlig prisklass tas ordentligt lås med till.

Sist men inte minst ger Sofia Westermark följande tips:

– Ha alltid en flaska bubbel på kylning för spontana studiegruppsträffar! Skämt å sido, glöm inte att lära känna kollegor från andra förband även utanför skoltid. Det nätverk du skapar på HOP kommer du ha nytta av i kommande befattningar, säger Sofia Westermark.

Överstelöjtnant Sofia Westermark

Överstelöjtnant Sofia Westermark.

Om Högre officersprogrammet

Högre officersprogrammet ges av Försvarshögskolan på uppdrag av Försvarsmakten, som ytterst avgör vad utbildningen ska innehålla och, inte minst, vilka som får gå. Programmet tar också emot utländska officerare, bland deltagarna finns officerare från Brasilien, Finland, Litauen, Norge, Sydkorea, Tyskland och USA (ja de läser utbildningen i huvudsak på svenska).

Enkelt uttryck är Högre officersprogrammet (HOP) Försvarsmaktens chefsprogram för de som anses ha potential att befordras till major/örlogskapten eller överstelöjtnant/kommendörkapten. HOP består av två program, ett ettårigt (HOP 1) som leder till en magisterexamen samt ett tvåårigt (HOP 12) som ger en masterexamen.

Totalt studerar 229* officerare vid HOP:

  • HOP 21-23 (tvåårig master): 75
  • HOP 22-23 (ettårig master): 95
  • HOP 22-24 (tvåårig master): 59

*Preliminära siffror, maj 2022

Sidinformation

Publicerad:
2020-08-10
Senast uppdaterad:
2023-08-30
Dela: