Sök

Sök

Studieavbrott

Om du vill avbryta påbörjade studier ska du anmäla studieavbrott. Studieavbrott innebär att du avbryter studierna utan avsikt att fortsätta vid ett senare tillfälle. 

Kontakta studievägledare innan du anmäler avbrott

För säkerhets skull rekommenderar vi att du kontaktar en studievägledare innan du gör studieavbrott. Då kan du först diskutera om du istället ska göra ett tidsbegränsat studieuppehåll.

Anmäl studieavbrott

Du anmäler studieavbrott genom att fylla i formuläret nedan. Om du tar emot studiemedel från CSN för studier du vill avbryta är du skyldig att meddela avbrottet till Centrala studiestödsnämnden.


Återuppta avbrutna studier (omregistrering)

Om du ångrar ditt studieavbrott kan det finnas möjlighet att återuppta studierna. Hur det går till beror på när du gjorde studieavbrottet.

Studieavbrott inom tre veckor efter studiestart

Om du avbryter dina studier inom tre veckor efter studiestart räknas det inte som att du har påbörjat studierna. Då kan du söka samma kurs eller program igen via antagning.se.

Studieavbrott senare än tre veckor efter studiestart

Om du avbryter studierna senare än tre veckor efter studiestart och vill återuppta studierna måste du ansöka om omregistrering. För att ansöka om att bli omregistrerad kontaktar du ansvarig studievägledare.

Omregistrering som innebär att du får möjlighet att delta i utbildningen fullt ut och följa undervisningen en gång till kan bara ske i mån av plats och resurser.

Har du en examination kvar, kommer du istället att omregistreras på examinationen. Omregistrering på utbildning eller examination är endast möjligt på utbildningar som inte är nedlagda. Om du har frågor kan du kontakta studievagledning@fhs.se.

Dela: