Sök

Studieavbrott

Om du vill avbryta påbörjade studier ska du anmäla studieavbrott.

Studieavbrott innebär att du avbryter studierna utan avsikt att fortsätta vid ett senare tillfälle. För säkerhets skull rekommenderar vi att du kontaktar en studievägledare innan du gör studieavbrott. Då kan du först diskutera om du istället ska göra ett tidsbegränsat studieuppehåll.

Anmäl studieavbrott

Du anmäler studieavbrott genom att fylla i blanketten Anmälan om studieavbrottPDF. Skicka ifylld blankett till:

Försvarshögskolan
Forsknings-, utbildnings- och studentavdelningen
Ladok
Box 28705
Stockholm

Studieavbrott och CSN

Om du tar emot studiemedel för studier du vill avbryta är du skyldig att meddela avbrottet till Centrala studiestödsnämnden.

Studieavbrott på Officersprogrammet


Återuppta avbrutna studier (omregistrering)

Om du ångrar ditt studieavbrott kan det finnas möjlighet att återuppta studierna. Hur det går till beror på när du gjorde studieavbrottet.

Studieavbrott inom tre veckor efter studiestart

Om du avbryter dina studier inom tre veckor efter studiestart räknas det inte som att du har påbörjat studierna. Då kan du söka samma kurs eller program igen via antagning.se.

Studieavbrott senare än tre veckor efter studiestart

Om du avbryter studierna senare än tre veckor efter studiestart och vill återuppta studierna måste du ansöka om omregistrering. För att ansöka om att bli omregistrerad kontaktar du kurs- eller programadministratören på institutionen.

Tänk på att omregistrering bara kan ske i mån av plats och resurser.

Dela: