Sök

Sök

Minor Field Studies

Ska du snart ta examen och vill göra ett mindre forskningsprojekt utomlands? Ta chansen att lära dig mer om globala utvecklingsfrågor genom Minor Field Studies.

Sidaprogrammet Minor Field Studies (MFS) ger stipendier till studenter som vill bedriva ett mindre forskningsprojekt genom fältstudier i ett utvecklingsland.

MFS-projekt ska handla om utvecklingsländers ekonomiska, sociala, politiska eller kunskapsmässiga utveckling, och resultera i en uppsats motsvarande 15-30 hp för en kandidat-, magister-, eller masterexamen.

Vem kan ansöka?

För att ansöka krävs att du:

  • Studerar vid ett universitet eller en högskola i Sverige.
  • Inte har påbörjat utbildning på forskarnivå.
  • Har goda kunskaper i engelska.
  • Är svensk medborgare eller har permanent uppehållstillstånd i Sverige. Studenter från övriga Norden, som inte är svenska medborgare, ska ha varit fast boende (folkbokförda) i Sverige i minst ett år vid den tidpunkt då de beviljas stipendiet.
  • Har en kontaktperson i fält som har möjlighet att stödja dig under din fältstudie.
  • Den uppsats eller det examensarbete som blir resultatet av din MFS-studie ska skrivas på engelska.

Vart kan jag åka?

Det finns länder i hela världen vars ekonomiska, sociala, politiska eller kunskapsmässiga utvecklingsnivå gör att de definieras som utvecklingsländer av OECD:s biståndskommitté.

Universitets- och högskolerådet har sammanställt en lista över länder där du kan bedriva MFS-projekt.

MFS-projekt kan av säkerhetsskäl inte bedrivas på platser som finns med på utrikesdepartementets lista UD avråder.

Stipendium

MFS-stipendiet är på 27 000 kronor per student. Vanligtvis täcker inte stipendiet alla kostnader för ett MFS-projekt, så du bör vara beredd att komplettera med exempelvis studiemedel.

Hur ansöker jag?

Försäkring

Försvarshögskolan tecknar en individuell försäkring (Student UT) för varje MFS-stipendiat hos Kammarkollegiet.

Om du planerar att förlänga din utlandsvistelse efter avslutad fältstudie ansvarar du själv för din försäkring under denna tid.

Uppsatsen

Ditt MFS-projekt ska resultera i en uppsats om 15-30 hp och leda till en kandidat-, magister- eller masterexamen. Uppsatsen ska vara skriven på engelska eller värdlandets officiella språk.

Din uppsats blir bedömd av din handledare och examinator på Försvarshögskolan. Bedömningen sker enligt de akademiska kriterier som gäller för uppsatser på motsvarande nivå. Om möjligt ska även din handledare i fält ge synpunkter på din uppsats.

Du ansvarar själv för att sprida uppsatsen till berörda parter i värdlandet.

Mer om Minor Fields Studies - MFS

Läs mer om Minor Fields Studies på studera.nu

Studenter berättar

Stipendium till Stilla havet

När Emma Jidinger läste sista året på kandidatprogrammet i statsvetenskap sökte hon Minor Field Studies-stipendiet. Hon ville till Stilla havs-nationen Vanuatu för att göra en fältstudie inf...

Stipendium blev uppsats om krisberedskap på Kuba

Kuba är en av världens sista planekonomier. Hur påverkar det krisberedskapen vid naturkatastrofer? Statsvetarstudenten Carl-Johan Jacobsson vid Försvarshögskolan lockades av frågeställningen...

Dela: