Sök

Sök

Utlandsstudier inom Erasmus+

Som student och som kadett på Officersprogrammet har du möjlighet att studera utomlands på Försvarshögskolans partnerlärosäten genom utbytesprogrammet Erasmus+.

När du åker inom Erasmus+ är du garanterad att kunna tillgodoräkna dig utlandsstudierna i din utbildning, du får hjälp att hitta bostad, du är försäkrad dygnet runt och du behöver inte betala några kursavgifter. Dessutom får du extra ekonomiskt stöd i form av ett stipendium.

Här kan du studera

Försvarshögskolans partnerlärosäten för civila studenter:

Försvarshögskolans partnerlärosäten för officersstudenter:

Vem kan söka?

För att kunna ansöka behöver du:

  • Vara registrerad som heltidsstudent.
  • Ha studerat minst ett år på heltid vid ansökningstillfället, och ha minst 30 hp godkända studier.
  • Ha tillräckliga kunskaper i det språk som är relevant för utbytet.

Utbytesstudier kan bara bedrivas som heltidsstudier. För dig som läser fristående kurser krävs att utbytesstudierna utgör en del av en framtida examen från Försvarshögskolan.

Hur ansöker jag?

När det är dags att ansöka kommer utbytesplatserna utlysas. I guiden för ansökan hittar du instruktioner för hur du ansöker steg för steg.

Om din ansökan godkänns kommer Försvarshögskolan rekommendera ditt valda partnerlärosäte att anta dig som utbytesstudent. Partnerlärosätet fattar det formella beslutet om antagning. Detta beslut kan inte överklagas.

Ansökningsblanketter

Urval

Om flera behöriga studenter konkurrerar om samma utbytesplats sker ett urval.

I första hand prioriteras studenter som inte tidigare har studerat utomlands på högskolenivå. Om det ändå finns fler studenter än platser görs en meritvärdering, då den student med flest meritpoäng får platsen. Meritvärdet baseras på:

  • Antal godkända högskolepoäng på Försvarshögskolan vid ansökningstillfället
  • Betygssnitt för avklarade studier på Försvarshögskolan vid ansökningstillfället
  • Uppdrag för Försvarshögskolans studentkår som kan intygas eller åtagande som studentambassadör

Om det inte räcker med meritvärdering fördelas platserna genom lottning.

Stipendium

När du åker inom Erasmus+ får du ett stipendium som täcker extra kostnader under studierna utomlands.

Stipendiebeloppet beror på hur länge du är borta och allmänna levnadsomkostnader i det land där du studerar. Beloppet för 2023/2024 är mellan 510 – 560 euro per månad beroende på vilket land det gäller

När betalas pengarna ut?

80 procent av beloppet betalas ut i början av ditt utbyte. Resten betalas ut efter utbytet när du har lämnat in dokumentet Certificate of attendance och fyllt i utvärderingsrapporten Erasmus participant report.

Regler för CSN och andra stipendier

Du får inte ta emot andra stipendier från EU eller Universitets- och högskolerådet under ditt utbyte. Däremot går det bra att ta emot studiemedel från CSN under utbytesperioden.

Studera utomlands med funktionsnedsättning

Om du har en funktionsnedsättning kan du ansöka om extra bidrag för att täcka eventuella merkostnader under dina utlandsstudier.

Kontakta Försvarshögskolans internationella handläggare för mer information.

Försäkring

När du studerar utomlands inom Erasmus+ är du försäkrad dygnet runt. Om du vill veta mer eller anmäla sjukdom eller skada, läs mer om försäkring under studier på Studentportalen.

Dela: