Sök

Sök
Studenter sedda från ovan.

Erasmus+ med funktionsnedsättning

Du som har en dokumenterad funktionsnedsättning kan även få stöd under dina utbytesstudier. På denna sida får du tips och råd för hur du kan gå vidare om du är intresserad av att plugga utomlands.

Har du fått din ansökan om särskilt pedagogiskt stöd beviljad för dina studier vid Försvarshögskolan så finns det möjlighet att du kan få liknande stöd när du genomför din utbytestermin. Ta kontakt med vår internationella koordinator eller studievägledare nedan.

Kontakta Internationell koordinator

Kontakta samordanre för studenter med funktionshinder

Stöd för extra kostnader

Om du har fått en utbytesplats och det visar sig att du kommer att få extra kostnader under din utbytestermin som är kopplade till din funktionsnedsättning, så har du möjlighet att söka extra bidrag.

Ta kontakt med vår internationella kooridinator som gör ansökan om extra stöd från Erasmus+ när du fått en utbytesplats.

Läkarintyg och läkemedel under ditt utbyte

Se till att du har med dig ett läkarintyg på engelska över din funktionsnedsättning och eventuella mediciner som du behöver ta med dig till värdlandet. Din läkare kan även behöva styrka att läkemedlet är för privat bruk, om det är stora mängder.

Dela: