Sök

Sök

Praktik inom Erasmus+

Om du ska praktisera i ett annat EU-land kan du söka stipendium genom Erasmus+.

Du behöver själv ordna en praktikplats som ska godkännas och ha relevans för din utbildning. Längst ner på sidan hittar du länktips som kan hjälpa dig hitta en praktikplats.

Vem kan söka?

För att kunna söka stipendiet krävs:

  • Att du är registrerad på heltidsstudier vid ansökningstillfället och har för avsikt att ta ut en examen på Försvarshögskolan.
  • Att din praktikplats godkänns av din program- eller kursansvarige.
  • Att din praktik är på heltid i minst tre och max tolv månader.

Var kan jag praktisera?

Du kan praktisera hos företag, organisationer och forsknings- och utbildningscentrum inom EU. Du kan även söka stipendiet för praktik i regioner utanför Europa som tillhör EU-länder.

Du kan inte få stipendium via Erasmus+ för praktik på EU-organisationer eller organisationer som finansieras av EU.

Om du ska praktisera på ett lärosäte ska det tydligt framgå i din ansökan att du ska utföra arbete och inte studera.

Hur ansöker jag?

När ansökningsperioden öppnar kommer du hitta ansökningsblanketten via länk på denna sida. I guiden för ansökan får du instruktioner för hur du ansöker steg för steg.

Om din ansökan blir beviljad kommer Försvarshögskolan teckna ett stipendieavtal (Grant Agreement) med dig.

Du behöver även teckna ett praktikavtal där du, din praktikplats och Försvarshögskolan kommer överens om vad praktiken ska innehålla (Higher Education Learning Agreement for Traineeships).

Gå till guiden för ansökan

Stipendiet

Stipendiets storlek varierar beroende på vilket land du åker till samt hur länge.

  • För värdländer med högre levnadsomkostnader är summan 20,50 euro per dag. Dessa länder är Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Italien, Lichtenstein, Norge, Storbritannien och Österrike.
  • För övriga EU-länder är summan 17 euro per dag.
  • 80% av stipendiet får du i början av praktikperioden. Resten får du efter praktikperiodens slut och när alla obligatoriska uppgifter är slutförda.
  • Om du avslutar praktiken i förtid kan Försvarshögskolan kräva tillbaka hela eller delar av stipendiet.
  • Du får inte ta emot andra stipendier från EU eller Universitets- eller högskolerådet för samma period.

Språktest

I samband med praktiken ska du genomföra två digitala språktester: ett före och ett efter praktiken. Du testas i det språk som är det huvudsakliga handledningsspråket under praktiken.

Du får tillgång till språktesterna när din ansökan är beviljad.

Vid behov blir du erbjuden en språkkurs online efter första språktestet. Kursen är frivillig men ger dig en bra möjlighet att förbättra dina språkkunskaper.

Länktips till dig som söker utlandspraktik

Dela: