Sök

Sök

Sök stipendium för utlandspraktik genom Erasmus+

Den här guiden hjälper dig steg för steg med din stipendieansökan för utlandspraktik genom Erasmus+.

Kontrollera att du är behörig innan du börjar med din ansökan. Behörighetskraven hittar du på sidan om utlandspraktik.

1. Hitta en praktikplats

Innan du kan ansöka om stipendiet behöver du hitta en praktikplats. Praktikplatsen ska ligga inom EU eller i en region utanför Europa som tillhör ett EU-land.

Din praktikplats behöver utse en kontaktperson som du senare anger i din ansökan.

Din praktik ska även godkännas av din studierektor eller kursansvarige för att kunna tillgodoräknas i din utbildning.

2. Beställ studie- och registreringsintyg

I din ansökan ska du bifoga studie- och registreringsintyg. Beställ intygen i god tid.

3. Skicka in ansökan

När du har fått en praktikplats ska du fylla i och skicka in ansökningsblanketten Word, 35.8 kB.. I din ansökan ska du bifoga: CV och studie- och registreringsintyg.

Skicka ifylld blankett och bilagor till:

Carin Jutterström
Forsknings-, utbildnings- och studentavdelningen
Försvarshögskolan
Box 278 05
115 93 Stockholm

4. Om din ansökan beviljas

Om din ansökan blir beviljad kommer Försvarshögskolan teckna ett stipendieavtal (Grant Agreement) med dig.

Du ska även fylla i ett praktikavtal där du, Försvarshögskolan och din praktikplats kommer överens om vad praktiken ska innehålla (Higher Education Learning Agreement for Traineeships).

5. Språktest

I samband med praktiken måste du göra två språktest: ett innan och ett efter praktiken.

Vid behov erbjuds du en språkkurs online efter första testet.

6. Efter praktiken

För att få den andra delen av stipendiet krävs att du efter praktiken:

  • Fyller i en digital utvärderingsrapport (EU-survey)
  • Skickar in ett certifikat som bekräftar din praktikperiod (Traineeship certificate)
Dela: