Sök

Sök
Soldat spanar mot soluppgången bredvid militärfordon.

Krig, kultur och samhälle

Historiska perspektiv ger förståelse för dagens kriser

Kandidatprogrammet i militärhistoria ger dig en förståelse för varför världen ser ut som den gör. Bakgrunden till konflikter och skeenden i dagens samhälle finns i militärhistorien. Den förståelsen är viktig för dig som vill jobba med försvarsfrågor och säkerhetspolitik.

Programmets särskilda profil ger dig den teoretiska grunden för arbete inom försvars- och säkerhetssektorn som handläggare, analytiker och utredare.

Möt våra studenter

Historia är bara en liten del av programmet. Efter att ha inlett med tungt bepansrade fotsoldater i antikens Grekland kom vi snabbt in på försvar, taktik, den operativa och strategiska nivån, Ryssland och Östersjöområdet.

— Sudeshna Chowdury 
Läs hela intervjun med Sudeshna

Att vi fick prova på krigsspel och lära oss grunderna i taktik och centrala begrepp i krigföring har jag stor nytta av idag. Utan att ha en militär bakgrund har jag fått förståelse för taktik och operativt tänk.

– Martin Tavander
Läs hela intervjun med Martin

Min dröm och mitt mål är att arbeta inom FN. Jag gjorde kandidatprogrammets praktik på Sveriges ambassad i Zagreb för att lära mig hur UD arbetar och bredda min förståelse för diplomatiska relationer.

– Martina Luksic
Läs hela intervjun med Martina

En unik akademisk miljö

Kvinnlig och manlig officersstuderande och kvinnlig civil student.

Unik studiemiljö

Studier vid Försvarshögskolan - en både civil och militär högskola - erbjuder en annorlunda upplevelse jämfört med de flesta andra högskolor och universitet.

Krig, kultur och samhälle – masterprogram

Masterprogrammet i militärhistoria handlar om relationen mellan krig, kultur och samhälle ur ett internationellt och ett historiskt helhetsperspektiv.

Vart leder studierna?

Att läsa en utbildning hos oss är en mycket bra väg för att nå ditt drömjobb inom frågor som rör säkerhet, försvar och krishantering.

Röster om kandidatprogrammet i militärhistoria

Jag tyckte om fältövningen och krigsspelen. De gav stora lärdomar genom att först teoretiskt sätta sig in i vad det handlar om, och sedan att få testa på hur det är att befinna sig i den situationen. Det ger lite större inblick i hur man ser på det man har studerat och lärt sig. /Sara Husic, student på programmet.