Sök

Sök
Martin Jensfelt de Cloux.

Martin läser kandidatprogrammet i militärhistoria

– Försvarshögskolans kurser håller väldigt hög kvalitet med bra lärare, säger Martin Jensfelt de Cloux som läser kandidatprogrammet Krig, kultur och samhälle.

Varför valde du att studera programmet i militärhistoria?

– Jag kollade på Officersprogrammet men Försvarshögskolans utbildning i militärhistoria sammanföll med intressen som jag hade haft länge. Jag började hösten 2021 och då var nästan hela första terminen på distans. Jag kom från Försvarsmakten innan och där drabbades vi i stort sett inte alls av pandemin. Så det blev en väldig kontrast.

Du hade alltså flera års yrkesliv bakom dig?

– Efter grundläggande militärutbildning arbetade jag sex år på Försvarsmakten, varav sista året som underrättelseassistent, alltså fram till 2021. Jag började på Försvarshögskolan när jag var 25 år och nu är jag 27.

Hur är det att studera när man är lite äldre?

– Vi är några på programmet i 25–30-årsåldern men det finns även kurskamrater som kommer direkt från gymnasiet. Vi något äldre har ett lite annat perspektiv och mer praktisk erfarenhet. Men jag tycker samtidigt att mina yngre kurskamrater är väldigt mogna, de har ett moget synsätt. Jag har arbetat med äldre som är betydligt omognare.

Hur har utbildningen varit?

– Överlag har kurserna hållit väldigt hög kvalitet med bra lärare. Jag skulle säga att allt har varit intressant och verkligen i linje med mina intressen. Före grundkursen i militärhistoria läste jag om internationella relationer och beslutsfattande. Jag läste också den valbara kursen i folkrätt. Bland det mest intressanta har varit beslutsfattandeprocesser. Att förstå hierarkier och relatera dessa till de jobb som jag har haft.

Vad gör du nu på programmet?

– Nu skriver jag uppsats om hur den svenska pressen skildrade det spansk-amerikanska kriget 1898 när USA invaderade Kuba. Det är intressant att se hur propagandan speglades i svensk press.

Vilken nytta kommer du att ha av kunskaperna?

– Man lär sig ett analytiskt arbetssätt, blir bra på källkritik och får en bra förmåga att värdera information. Det är ett arbetssätt som är bra för alla jobb.

Hur ser dina framtidsplaner ut efter avslutad utbildning?

– Det har varit tanken att jag ska återvända till Försvarsmakten som civilanställd analytiker men jag är även öppen för att arbeta på myndighet och även privat. Under våren kommer jag att göra praktik på ett privat företag inom cybersäkerhet.

Varför ska man söka till Försvarshögskolan?

– Är man intresserad av säkerhetspolitik och krishantering är Försvarshögskolan det bästa lärosätet i Sverige.

Sidinformation

Publicerad:
2024-01-15
Senast uppdaterad:
2024-01-15
Dela: