Sök

Sök

Ledarskapskoncepten UGL, UL och IL

Tre av Sveriges största ledarskapskoncept; utveckling av grupp och ledare (UGL), utvecklande ledarskap (UL) och indirekt ledarskap (IL) grundar sig på Försvarshögskolans ledarskapsmodell. Koncepten ger dig en unik kombination utifrån ett helhetsperspektiv på ledarskap och ska ses som ett komplement till varandra.

Ledarskapsmodellens centrala tes är att ledarskap formas av ett samspel mellan hur ledaren är som person och det yttre sociala och kulturella sammanhanget. En ledares faktiska beteende och hur framgångsrikt det blir beror på en samverkan mellan individ, omgivning och situation, liksom den individuella utvecklingen och det organisatoriska resultatet är ömsesidigt beroende av varandra.

Modellen består av tre huvudområden: ledarstilar, ledarkarakteristika och omgivningskarakteristika.

Ledarstilar beskriver en relation mellan olika typer av ledarbeteenden, där ledare skiljer sig åt genom att de uppvisar olika frekvenser av dessa beteenden. Konventionella ledarbeteenden hänvisar i högre grad till föreskrifter, skyldigheter och belöningar medan utvecklande ledarbeteenden fokuserar på gemensamma mål och intressen samt en tydlig värdegrund. Destruktiva ledarbeteenden är icke önskvärda beteenden som innebär hot eller passivitet. Exempelvis kan en ledare, som oftast uppvisar utvecklande beteenden, under stress falla tillbaka till konventionella eller destruktiva beteenden.

De ledarkarakteristika omfattar önskvärda kompetenser och grundläggande förutsättningar hos ledaren. De grundläggande förutsättningarna är basen för ledarskapet genom att de innefattar bland annat ledarens syn på sig själv, andra människor och omvärlden samt inställning till arbetsuppgiften. Dessa påverkar utgången av de önskvärda kompetenserna – ju bättre grundläggande förutsättningar desto större potential finns att utveckla de önskvärda kompetenserna – och utgör därför en grund för en gynnsam urvalsprocess vid rekrytering.

De omgivningskarakteristika som redovisas i ledarskapsmodellen är exempel på faktorer i omgivningen som också påverkar hur framgångsrikt ledarskapet blir. Organisationen, dess grupper och omvärlden påverkar varandra ömsesidigt. Gruppen är grunden för organisationens arbete, alla organisationer grupperar sina medlemmar i enheter, projekt eller team. En viktig del i att leda och ingå i grupper handlar om att skapa tillitsfulla relationer som grund för kommunikation och beslutsfattning.

Referens: Larsson, G., Lundin, J., Zander, A. (2017), Ledarskapsmodellen. Konsten att matcha individuella och organisatoriska förutsättningar.

Utveckling av grupp och ledare, UGL grundkurs

Kursen vänder sig till dig som vill utvecklas som ledare och medarbetare. Den hjälper dig att förstå hur grupper fungerar samtidigt som du själv får en djupare insikt i hur du påverkar och p...

Utvecklande ledarskap, UL grundkurs

Lär dig att utveckla medarbetarnas inre drivkrafter att sträva mot samma mål som du och uppnå en effektivare organisation. Du får feedback på ditt eget ledarskap och utvecklas som ledare.

Indirekt ledarskap, IL grundkurs

Ledarskapets former och svårigheter skiljer sig åt beroende på den organisationsnivå man befinner sig på. Kursen utvecklar ditt indirekta ledarskap och ger dig verktyg för att utveckla verks...

Handledarsidor

Här hittar du som handledare i våra utbildningskoncept information om utbildningar, möten och publikationer.

Dela: