Sök

Sök

Ledarskapskoncepten UGL, UL och IL

Tre av Sveriges största ledarskapskoncept; utveckling av grupp och ledare (UGL), utvecklande ledarskap (UL) och indirekt ledarskap (IL) grundar sig på aktuell forskning. Koncepten ger dig en unik kombination utifrån ett helhetsperspektiv på ledarskap och ska ses som ett komplement till varandra.

Ledarskapsmodellens centrala tes är att ledarskap formas av ett samspel mellan hur ledaren är som person och det yttre sociala och kulturella sammanhanget. En ledares faktiska beteende och hur framgångsrikt det blir beror på en samverkan mellan individ, omgivning och situation, liksom den individuella utvecklingen och det organisatoriska resultatet är ömsesidigt beroende av varandra.

Utveckling av grupp och ledare, UGL grundkurs

Kursen vänder sig till dig som vill utvecklas som ledare och medarbetare. Den hjälper dig att förstå hur grupper fungerar samtidigt som du själv får en djupare insikt i hur du påverkar och p...

Utvecklande ledarskap, UL grundkurs

Lär dig att utveckla medarbetarnas inre drivkrafter att sträva mot samma mål som du och uppnå en effektivare organisation. Du får feedback på ditt eget ledarskap och utvecklas som ledare.

Indirekt ledarskap, IL grundkurs

Ledarskapets former och svårigheter skiljer sig åt beroende på den organisationsnivå man befinner sig på. Kursen utvecklar ditt indirekta ledarskap och ger dig verktyg för att utveckla verks...

Handledarsidor

Här hittar du som handledare i våra utbildningskoncept information om utbildningar, möten och publikationer.

Dela: