Sök

Handledarsidor

Här hittar du som handledare i våra utbildningskoncept information om utbildningar, möten och publikationer.

Handledarseminarierna har varit satta på undantag i och med corona-pandemin. Nu är tanken att våra uppskattade seminarier ska komma igång så smått när restriktionerna lättar.

Pandemin har lärt oss att det digitala forumet fungerar alldeles utmärkt till vissa saker och kanske är det så att en del av våra handledarseminarier skulle kunna fungera digitalt.

Här vill vi gärna ha en dialog med er handledare för att reda i vilka möjligheter/begränsningar vi ser i detta.

Under hösten kommer fokus att ligga på våra ”handledarutbildare” (de handledare som är behöriga att genomföra slutprov).

Under våren 2022 kommer det att finnas några seminarier att välja på, förhoppningsvis både digitala och fysiska, men till att börja med startar vi upp i en liten skala.

När seminarierna återkommer är de inte längre obligatoriska som tidigare. Närvaro kommer att bygga på frivillighet. Rekommendationen är naturligtvis att man som handledare även fortsatt deltar på ett seminarium under en tvåårsperiod, men det är inte ett krav. Däremot när Försvarshögskolan anser att det kommer till/ändras saker i koncepten som är så pass viktiga att man måste delta på ett uppgraderingsseminarium så kommer dessa att vara obligatoriska för att man ska få behålla sitt avtal.

Handledarregistret kommer att komma tillbaka efter årsskiftet då det är kopplat till handledar-/arrangörsavtal. Avtalen kommer att börja tecknas under hösten och vi återkommer med mer information kring det när det drar igång.

Vid frågor om seminarier eller handledarregister kontakta oss på ledarskapsutbildningar@fhs.se

Nyhet

Nu finns två PM publicerade som handlar om utvecklingen av ett självreflektionsverktyg till (blivande) handledare. Den första publikationen presenterar resultatet av två pilotstudier och handlar om framtagandet av en enkät. Den andra publikationen presenterar resultatet av den enkät som skickades till handledare i koncepten UGL och UL under våren 2019. Syftet med ett självreflektionsverktyg är:

  • Ökad självinsikt och ökat självförtroende, vilket i sin tur bidrar till att bygga tillit i gruppen som ska handledas
  • Självinsikt i preferenser avseende interaktioner, grupper, kursdeltagare och handledarkollega
  • Ökad beredskap att möta olika situationer, grupper, kursdeltagare och handledarkollegor
  • Teambildningsverktyg med handledarkollega
  • På sikt eventuellt utvecklas till ett självinsiktsinstrument för deltagare i UGL och UL

Du hittar båda publikationerna i fulltext på DiVA:

Pilotstudier i utvecklingen av ett självreflektionsverktyg för nya handledare i koncepten UGL och UL

Handledares preferenser - Resultat från en självreflektionsenkät till UGL och UL handledare

Handledarutbildarutbildning (HLU) - UGL

Kurs för dig som önskar verka som handledarutbildare och stödja de handledare som skall genomgå ”slutprov” i handledarutbildningen.

Idag finns cirka ett 60-tal handledare i handledarregistret, långt ifrån alla dessa är aktiva som handledare och inför nya avtalsskrivningar bedömer vi att behovet av nya handledarutbildare uppstår.

Handledarmöte UGL/UL/IL

Normkritiskt förhållningssätt

Seminariet syftar till att öka medvetenheten om egna fördomar och referensramar samt öka den mentala beredskapen att hantera olika situationer som kan dyka upp under UGL/UL/IL.

Handledarparet – vårt samarbete

Hur gör vi varandra bättre! Vi hanterar konkreta frågeställningar som teambuilding i handledarparet, rädslor som kan hämma och främja ett gott samarbete, utmanande och energigivande situationer. Vi delar erfarenheter av metoder som stärker samarbetet i handledarparet. Seminariet är upplevelsebaserat och bygger på ditt aktiva deltagande.

Handledarmöte UGL

Handledarrollen - interventioner och processer

Vi kommer att utgå från UGL veckans olika delar och utforska handledarrollen. Syftet med dagarna är att lyfta medvetenheten kring interventioner och deras betydelse under UGL veckan.

Handledarmöte UL

Två dagar med UL!

Vi kommer att fördjupa oss i uppbyggnaden av UL-kursen samt att genom dialog och erfarenhetsutbyte tillsammans utforska handledarrollen. Syftet med dagarna är att lyfta fram UL-kursen och oss som handledare.

Om den utbildning du vill gå är fullbokad kan du göra en reservanmälan på anmälningssidan.

Avbokning görs skriftligen via mail till ledarskapsutbildningar@fhs.se.

Bokningsvillkor

Din anmälan är bindande, via länken nedan finner du de villkor som gäller om du ändå skulle behöva boka av din plats.

Varumärkesrättigheter

Andreas Ivansson

Enhetschef, Sektionschef, Kurssamordnare

Andreas.Ivansson@fhs.se +46 8-55342929
Dela: