Sök

Sök
  • Start
  • Indirekt ledarskap – IL

Indirekt ledarskap, IL grundkurs

Ledarskapets former och svårigheter skiljer sig åt beroende på den organisationsnivå man befinner sig på. Kursen utvecklar ditt indirekta ledarskap och ger dig verktyg för att utveckla verksamheten.

Kursen ger dig förståelse för hur du som indirekt ledare kan utveckla medarbetare och organisationen. Genom erfarenhetsutbyte, analys och reflektion får du möjlighet att utveckla ditt indirekta ledarskap samt ta fram en personlig utvecklingsplan.

Kurstillfällen 2022

5-6 oktober och 29-30 november

Kurstillfällen 2023

8-9 mars och 12-13 april

Anmälan till HT-23 öppnar i november 2022.

Målgrupp

Kursen riktar sig till chefer och ledare på högre organisatoriska nivåer, såväl inom Försvarsmakten som statlig och kommunal verksamhet samt privata näringslivet. Du ska ha erfarenhet av indirekt ledarskap, det vill säga minst två organisatoriska nivåer under dig. Även nyckelpersoner i stabsbefattning, till exempel HR- eller ekonomichefer kan passa.

Om du inte är andra linjens chef eller högre, kontakta kursansvarig Jonas Henrysson för att se om kursen passar dig. 

Mål

Kursen ska ge förståelse för begreppen handlingsinriktad och imageinriktad påverkan. Du ska förstå hur interaktionen sker med chefer på lägre organisatorisk nivå och hur det påverkar medarbetarna och organisationen. Du ska också få förståelse för hur påverkan sker genom chefen som förebild och hur chefens agerande påverkar tolkning av och tilltro till budskap.

Kursinnehåll

Kursen varvar teori med egna erfarenheter, reflektion och feedback från medarbetare i egen organisation för att förstå, lära om och belysa förutsättningar, möjligheter och utmaningar för det egna ledarskapet. Kursen ger förståelse för den övergripande modellen Indirekt Ledarskap och hur man som indirekt ledare kan utveckla medarbetare och därigenom organisationen. Centrala begrepp som handlingsinriktad- och imageinriktad påverkan, vikten av ledaren som förebild och olika filters effekter på möjligheten att nå ända ut med mål, visioner eller andra budskap går vi igenom. Kursen avslutas med att deltagaren gör en personlig utvecklingsplan.

Hemuppgifter

Mellan kursens dag två och tre genomförs två hemuppgifter. Den ena handlar om att göra intervjuer med några länkar (t ex underställd chef) och medarbetare. Den andra är en webbaserad enkät för självskattning av frågor kopplade till centrala begrepp i IL-modellen och ditt ledarskap, samt återkoppling från sex till tio medarbetare på samma frågeställningar. Denna återkoppling blir mycket värdefull för dig och din personliga ledarutveckling och något vi lägger stor vikt vid under kursens andra del.

Anmälan

Gör din anmälan genom att klicka på Anmälan öppen. Om en kurs är fullbokad kan du göra en reservanmälan på anmälningssidan. Några dagar innan kurstillfället får du en kallelse med praktiska information runt din kurs.

Bokningsvillkor

Kursen kan endast beställas och betalas av juridiska personer, inte av enskilda enskild firma eller fysiska personer. Detta är för att enligt förordningen för uppdragsutbildningar får uppdragsutbildningar endast säljas till juridiska personer.

Kontakta ledarskapsutbildningar om du har frågor

ledarskapsutbildningar@fhs.se

Utbildningsnivå

Annan

Poäng

Ej poäng

Startperiod

VT-23

Startvecka

Vecka 10

Slutvecka

Vecka 15

Behörighet

Egen erfarenhet som indirekt ledare, dvs. ha minst två organisatoriska nivåer under sig.

Undervisningsform

Normal

Ort

Stockholm

Undervisningsspråk

Svenska

Kostnad

Kursavgift 2022: 20 000 kr. exkl. moms. Kursavgift 2023: 21 500 kr exkl. moms. Kostnad för eventuellt boende och resor ordnar och bekostar deltagaren själv.

Studietakt

Enstaka dagar

Typ

Uppdrag

Dela:
Publicerad 2018-01-23 Uppdaterad 2022-06-21