Sök
  • Start
  • Strategiskt ledarskap på den internationella samhällssäkerhetsarenan

Strategiskt ledarskap på den internationella samhällssäkerhetsarenan

Det här är ett strategiskt ledarskapsprogram som riktar sig till dig som jobbar med totalförsvar-, krishanterings- och säkerhetspolitiska frågor på den internationella arenan.

Programmet innehåller fyra moduler.

Modul 1: Grunderna i nationell och internationell fred och säkerhet

Första delen av programmet ger dig grundläggande kunskaper och analytiska verktyg om strategiskt ledarskap samt krisdiagnostik. Du får verktygen för att bedöma om en situation är en kris och för vem. Dessutom får du lära dig mer om huvudaktörerna inom samhällssäkerhet på den internationella arenan, deras ansvarsområden, institutionella strukturer, och program. Under kursen kommer du även att gå igenom de olika faserna från fred till efterkrigstid och diskutera globala säkerhetstrender.

Observera att modulen genomförs på distans och som självstudier.
Läs mer om Modul 1.

Modul 2: Strategiskt ledning på den internationella samhällssäkerhetsarenan

Syfte med andra delen av programmet är att få möjligheten att använda olika diagnos- och analys verktyg för att fördjupa din förståelse om hur olika samhällsaktörer reagerar utifrån mandat, program, intresse, och prioriteringar och på vilket sätt globala trender kan förändra spelplanen för internationell fred och säkerhet.
Läs mer om Modul 2.

Modul 3: Strategiskt ledarskap och beslutsfattande på den internationella samhällssäkerhetsarenan

Tredje delen av programmet fokuserar på den beslutsfattande delen av strategiskt ledarskap och ledning samt förmågan att upprätthålla förtroende, legitimitet och ansvarsskyldighet. Dessutom kommer du att lära dig att använda en iterativ process för att skapa gemensamma grunder för beslut trots skillnader och motsättningar, att kunna ta hänsyn till andra överväganden och att i förväg utvärdera några kort- och långsiktiga konsekvenser av olika beslut.
Läs mer om Modul 3.

Modul 4: Mötesplats för den internationella samhällssäkerhetsarenan

Sista delen av programmet är en unik, återkommande och inspirerande mötesplats där samtal om aktuella frågor och utmaningar förs av programmets alumner tillsammans med experter, forskare, och andra strategiska ledare. Syftet är att brygga en bro mellan teori och praktik. Här får du dela och kritiskt diskutera olika idéer, perspektiv, erfarenheter, lärdomar, och framgångar.
Läs mer om Modul 4.

Målgrupp

Ledarskapsprogrammet vänder sig till dig som som jobbar med totalförsvar-, krishanterings- och säkerhetspolitiska frågor på den internationella arenan. Det kan exempelvis vara som policy- och beslutsfattare, inom myndighet, militär verksamhet och akademien.

Hela programmet hålls på engelska.

Utbildningsnivå

Annan

Poäng

Ej poäng

Startvecka

Vecka 49

Slutvecka

Vecka 50

Undervisningsform

Normal

Undervisningsspråk

Engelska

Studietakt

Enstaka dagar

Typ

Uppdrag

Dela:
Publicerad 2020-08-26 Uppdaterad 2021-11-25