Sök

Sök

Strategiskt ledarskap på den internationella samhällssäkerhetsarenan

Det här är ett strategiskt ledarskapsprogram för dig som arbetar med totalförsvar, krishanterings- och säkerhetspolitiska frågor på den internationella arenan. Programmet består av fyra moduler.

Ledarskapsprogrammet vänder sig till dig som som jobbar med totalförsvar-, krishanterings- och säkerhetspolitiska frågor på den internationella arenan. Det kan exempelvis vara som du som arbetar med policy- eller beslutsfattning inom myndighet, militär verksamhet eller inom akademien.

Hela programmet genomförs på engelska. Modul 1 genomförs på distans och genom självstudier.

Grunderna i nationell och internationell fred och säkerhet

Den första delen av programmet ger dig grundläggande kunskaper och analytiska verktyg om strategiskt ledarskap samt krisdiagnostik. Du får verktygen som behövs för att bedöma om en situation är en kris och för vem. Dessutom får du lära dig mer om huvudaktörerna inom samhällssäkerhet på den internationella arenan, deras ansvarsområden, institutionella strukturer och program. Under kursen kommer du även att gå igenom de olika faserna från fred till efterkrigstid och diskutera globala säkerhetstrender. Modul 1

Strategiskt ledning på den internationella samhällssäkerhetsarenan

Syftet med den andra delen av programmet är att få möjligheten att använda olika diagnos- och analys verktyg för att fördjupa din förståelse om hur olika samhällsaktörer reagerar utifrån mandat, program, intresse, och prioriteringar. Du kommer även få förståelse för på vilket sätt globala trender kan förändra spelplanen för internationell fred och säkerhet. Modul 2

Strategiskt ledarskap och beslutsfattande på den internationella samhällssäkerhetsarenan

Tredje delen av programmet fokuserar på den beslutsfattande delen av strategiskt ledarskap och ledning samt förmågan att upprätthålla förtroende, legitimitet och ansvarsskyldighet. Dessutom kommer du att lära dig att använda en iterativ process för att skapa gemensamma grunder för beslut trots skillnader och motsättningar, att kunna ta hänsyn till andra överväganden och att i förväg utvärdera kort- och långsiktiga konsekvenser av olika beslut. Modul 3

Mötesplats för den internationella samhällssäkerhetsarenan

Sista delen av programmet är en unik, återkommande och inspirerande mötesplats där samtal om aktuella frågor och utmaningar förs av programmets alumner tillsammans med experter, forskare och andra strategiska ledare. Syftet är att brygga en bro mellan teori och praktik. Här får du dela och kritiskt diskutera olika idéer, perspektiv, erfarenheter, lärdomar och framgångar. Modul 4

Utbildningsnivå

Annan

Poäng

Ej poäng

Startperiod

Ej beslutad

Undervisningsform

Campus

Undervisningsspråk

Engelska

Studietakt

Enstaka dagar

Typ

Uppdrag

Kontakt

Har du frågor om kursen ta kontakt med Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet, CTSS.

Du når oss på e-post: ctss@fhs.se

Passed node is not renderable
Passed node is not renderable
Dela:
Publicerad 2020-08-26 Uppdaterad 2023-09-17