Sök

Sök

Ledarskap, organisation och beslutsfattande

Hur funkar och interagerar ledarskap, organisation och beslutsfattande? Vad händer när det blir kris eller krig? Detta lär du dig mer om i den här kursen.

Vad leder kursen till

Kursen lämpar sig för dig som är yrkesverksam, gärna i ledande befattning, på olika nivåer i totalförsvaret. Du får fördjupad kunskap om forskningsfälten ledarskap, organisation och beslutsfattande. Du utvecklar förmågan att, med teori, praktik och egen erfarenhet, kunna beskriva och använda aktuell forskning för att fördjupa och utveckla kunskaper och förmåga att fatta beslut i en ledningsstab samt att kritiskt diskutera och relatera ledarskap, organisation och beslutsfattande i en samhällskontext. Dessutom förekommer analys av utvalda beslutsdokument utifrån såväl vetenskapliga som professionsbaserade kunskaper.

Kursens upplägg

Under kursen lär du dig tolka och kritiskt diskutera forskning och teoribildningar kring ledarskap, organisation och beslutsfattande i en ledningsstab, samt vidare i en samhällskontext, självständigt analysera valda beslutsdokument utifrån såväl vetenskapliga som professionsbaserade kunskaper, skriftligt och muntligt presentera och diskutera egna och andras analyser inom områdena ledarskap, organisation och beslutsfattande i en stabs- och samhällskontext.

Kursen genomförs huvudsakligen som självstudier. Kursen inleds med föreläsningar och inläsning av litteratur, seminarier, samt en skriftlig examination i form av ett kurspapper.

Anmälningskod

23219

Studietakt

100%

Poäng

7.5

Startperiod

HT 2023

Studieperiod

2023 vecka 40 - 44

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Undervisningsform

Campus

Typ

Fristående kurs

Behörighet

Godkända studier på minst 30 hp inom huvudområdet ledarskap och ledning för försvar, krishantering och säkerhet.

Plats

Stockholm

Undervisnings­språk

Undervisningen bedrivs på svenska.

Kontakt

Har du frågor om kursen ta kontakt med Studievägledarna.

Du når oss på e-post: studievagledning@fhs.se

Upptäck Försvarshögskolan

Plugga för en säker framtid

Vi är det enda lärosätet i Sverige där civila och militära perspektiv på försvar, krishantering och säkerhet möts. Här ska du plugga om du vill jobba med morgondagens kriser och konflikter.

Dela:
Publicerad 2023-09-19 Uppdaterad 2023-09-22