Sök

Sök
Gerry Larsson

– Den bästa "ledarskapsmedicinen" handlar om att vara ett föredöme, visa omtänksamhet och vara inspirerande, säger Gerry Larsson professor i ledarskapspsykologi vid Försvarshögskolans ledarskapscentrum i Karlstad.

Ledarskapsmodellen Utvecklande ledarskap

Utvecklande Ledarskap är en av de populäraste ledarskapsutbildningarna inom företag och organisationer, eftersom det är en av de få svenska ledarutbildningar som har vetenskaplig förankring. Modellen sammanfattar de senaste 15 årens vetenskapliga forskningsrön inom området.

– Bad is stronger than good, säger Gerry Larsson, professor i ledarskapspsykologi vid Försvarshögskolans ledarskapscentrum i Karlstad. Citatet är hämtat från forskning som visar att dåliga chefsbeteenden tenderar att få större genomslagskraft i organisationer, än goda ledarbeteenden.

– Det är att alltså viktigare för organisationer att sålla bort och inte rekrytera olämpliga chefer, än att lyckas få den bästa toppkraften, fortsätter han.

Utvecklande ledarskap – en modell för att utvecklas som ledare

– Att vara chef är en ständig lärandeprocess - särskilt på högre nivå. Det finns en del som kan köra sitt chefskap i 30–40 år och tycka det är superbra, men för det stora flertalet fungerar det inte, säger Gerry Larsson.

Därför är det viktigt att ta sig tid att utvecklas som ledare. Utvecklande ledarskap är en utbildning där du får reflektera över dina förebilder och får konstruktiv feedback, något som forskare lyfter fram som centrala delar i en ledarskapsutbildning.

– Vi har ställt frågan till svenska officerare vad de tycker är viktigast hos en chef. Det ena är feedback och det andra är att vara en god förebild. Det är en väldig kraft och ett lärande i att ha goda, nära förebilder, säger han.

– Det viktigaste du kan göra för att bli en bättre ledare är att reducera eller minska destruktiva beteenden. Blir du medveten om dem och kan minska dem är mycket vunnet. Den andra du ska göra för att bli en duktig ledare är att utnyttja goda krafter i det informella sociala spelet. Det gör att du kan bygga tillit, vilket är väldigt viktigt.

Tre ledarstilar skapar olika sorters chefer och organisationer

Enligt modellen utvecklande ledarskap formas ledarbeteenden av ett samspel mellan ledaren och det sammanhang som den verkar i. Modellen beskriver tre typer av ledarbeteenden: utvecklande, konventionella och destruktiva beteenden.

Det utvecklande ledarskapet karakteriseras av en förmåga att åstadkomma balanserad kontroll, ställa krav via överenskommelser, belöna och agera som föredöme. Chefen har då en god värdegrund, är omtänksam, ger stöd, inspirerar och inbjuder till delaktighet.

– Det bästa ledarskapet som vi sett i vår forskning handlar om att främja beteenden i det utvecklande ledarskapet, som att vara ett föredöme, visa omtänksamhet och vara inspirerande. Givet att du klarar detta så bygger du tillit och får ett förtroendekapital, säger Gerry Larsson.

Till de sämre chefsbeteendena hör låtgå-mentalitet och att exempelvis vara osäker, otydlig, arrogant, egoinriktad, falsk och kontrollerande via piska och morot.

Vad som skapar en bra ledare beror också på tidiga påverkansfaktorer. Vuxna som fick trygga anknytningar som barn, blir som regel tillitsfulla och trygga i sina relationer till andra vuxna, och tvärtom. Att få prova på ledarroller, redan i skolan, kan också spela in. Men det handlar också ha en personlighet med ett öppet sinnelag.

Aktuell forskning tillgänglig för alla

– 90 procent av dem vi utbildar i Utvecklande ledarskap finns inom civila verksamheter som exempelvis kommuner, landsting, större företag och myndigheter, säger Gerry Larsson. För att fler civila ledare ska få tillgång till modellen har han tillsammans med forskarkollegorna Josi Lundin och Ann Zander samlat de senaste rönen kring vad som kännetecknar och formar goda ledare i boken Ledarskapsmodellen - konsten att matcha individuella och organisatoriska förutsättningar

Bokens centrala tes är att ledarskap formas av ett samspel mellan hur ledaren är som person och det yttre sociala och kulturella sammanhanget. Gerry Larsson har forskat i 20 år för att ta fram och förbättra Försvarsmaktens ledarskapsmodell, kallad Utvecklande ledarskap, UL.

Ledarskapsmodellen i boken utgör också basen för tre av Sveriges mest spridda ledarskapsutbildningar: Utvecklande Ledarskap - UL, Utveckling av Grupp och Ledare - UGL och Indirekt Ledarskap - IL.

Publikation

Ledarskapsmodellen - Konsten att matcha individuella och organisatoriska förutsättningar

Sidinformation

Publicerad:
2017-06-08
Senast uppdaterad:
2023-12-13
Dela: