Sök

Sök

Kursdeltagare Strategisk chefsutveckling 2019/2020 lyssnar till överbefälhavaren. Foto: Anders G Warne

Strategisk chefsutveckling (SCU)

Strategisk chefsutveckling är en ledarskapsutbildning för chefer på hög strategisk nivå inom offentlig förvaltning, näringsliv och organisationer. Det är en utbildning där du får utvecklas i ditt strategiska ledarskap.

Strategisk chefsutveckling är ett chefsprogram som Försvarshögskolan har utvecklat på uppdrag av Försvarsmakten för både militära och civila deltagare. Programmets syfte är att skapa ökade förutsättningar för deltagarna att vidareutveckla sitt chefs- och ledarskap samt att ge deltagarna en fördjupning i säkerhetspolitik och totalförsvar i en ständigt föränderlig värld.

Programmets upplägg

Strategisk chefsutveckling omfattar 38 dagar (09:00-16:00 normtid) fördelande under ett år. Datum för omgång 2024-25 är följande:

2024

2025

26-30 augusti

20-24 januari

17-18 september

11-12 februari

14-18 oktober

11-13 mars

12-13 november

8-9 april

2-6 december

12-16 maj


10-11 juniUtbildningen består av tre programområden enligt nedan:

Strategiskt ledarskap i offentlig förvaltning

  • Strategisk chef i myndigheter och statliga bolag
  • Personlig ledarutveckling för exekutiva chefer

Strategiskt chefskap i totalförsvaret

  • Strategisk chef i totalförsvaret
  • Hög operativ chef i totalförsvaret

Säkerhetspolitik och strategiskt tänkande

  • Strategi och säkerhetspolitik i Östersjöområdet.

Programmet innehåller också en designmodul.

Målgrupp

Programmet är en ledarskapsutbildning för chefer på hög strategisk nivå inom offentlig förvaltning, näringsliv och organisationer. Du som kan söka bör ha eller vara på väg att tillträda en chefsbefattning på strategisk nivå, alternativt bedömas av din arbetsgivare ha potential för befordran till strategisk nivå.

Om du arbetar i Försvarsmakten och är intresserad av att gå programmet ska du anmäla ditt intresse till chefsutvecklingsenheten.

Anmälan

Anmälan för omgång 2024 – 25 är stängd.

Programmet är en uppdragsutbildning och det är din arbetsgivare som ska godkänna och betala för ditt deltagande.

Frågor

Varmt välkommen att kontakta kursledningen vid eventuella frågor. Kursledningen består av kurschef Lars Hedström följt av Abigail Choate och Anna Främst.

Utbildningsnivå

Annan

Poäng

Ej poäng

Startperiod

HT-24

Omfattning

Programmet pågår under ett år och omfattar 38 dagar (09:00-16:00 normtid). Startdatum är den 26 augusti 2024 och slutdatum är den 11 juni 2025.

Undervisningsform

Campus

Ort

Stockholm och två resor inom Sverige samt besök i ett grannland.

Undervisningsspråk

Svenska

Kostnad

170 000 kronor.

Studietakt

Enstaka dagar

Urval

Programledningen ansvarar för urval och antagning.

Typ

Uppdrag

Passed node is not renderable
Passed node is not renderable
Passed node is not renderable
Dela:
Publicerad 2021-01-28 Uppdaterad 2024-06-07