Sök
 • Start
 • Strategisk chefsutveckling

Strategisk chefsutveckling (SCU)

Kursdeltagare Strategisk chefsutveckling 2019/2020 lyssnar till överbefälhavaren. Foto: Anders G Warne

Strategisk chefsutveckling är en ledarskapsutbildning för chefer på hög strategisk nivå inom offentlig förvaltning, näringsliv och organisationer. Det är en utbildning där du får utvecklas i ditt strategiska ledarskap.

Strategisk chefsutveckling är ett chefsprogram som Försvarshögskolan utvecklat på uppdrag av Försvarsmakten. Programmet syftar till att skapa ökade förutsättningar för deltagarna att vidareutveckla sitt chefs- och ledarskap samt att ge deltagarna en fördjupning i säkerhetspolitik och totalförsvar i en ständigt föränderlig värld.

Programmets upplägg

Strategisk chefsutveckling består av tre programområden under ett
utbildningsår från augusti - juni;

1. Strategiskt ledarskap i offentlig förvaltning

 • Strategisk chef i myndigheter och statliga bolag
 • Personlig /eda rutveckling för exekutiva chefer

2. Strategiskt chefskap i totalförsvaret

 • Strategisk chef i totalförsvaret
 • Operativ chef i totalförsvaret

3. Säkerhetspolitik och strategiskt tänkande

 • Strategy and Security Policy in the Baltic Sea Region

Innehåll

Under programmet kommer du gå igenom:

 • Att vara strategisk chef i myndigheter och statliga bolag.
 • Personlig ledarutveckling för exekutiva chefer.
 • Att vara strategisk chef i totalförsvaret.
 • Att vara operativ chef i totalförsvaret.
 • Strategi och säkerhetspolitik i Östersjöområdet.

Målgrupp

Programmet är en ledarskapsutbildning för chefer på hög strategisk nivå inom offentlig förvaltning, näringsliv och organisationer. Du som kan söka bör ha eller vara på väg att tillträda en chefsbefattning på strategisk nivå, alternativt bedömas av din arbetsgivare ha potential för befordran till strategisk nivå.

Om du arbetar i Försvarsmakten och är intresserad av att gå programmet ska du anmäla ditt intresse till chefsutvecklingsenheten (LEDS PERS Cue). Beslut om FM deltagare tas av personaldirektören.

Anmälan

Programmet är en uppdragsutbildning vilket innebär att det är din arbetsgivare som ska godkänna och betala för ditt deltagande. Du lämnar en intresseanmälan genom att klicka på knappen Anmälan. Programledningen ansvarar för urval och antagning.

Överbefälhavaren träffar kursdeltagare Strategisk chefsutveckling 19/20. Foto: Anders G Warne

Deltagare vid Strategisk chefskurs

Kursdeltagare 19/20, ställföreträdande personaldirektör i Försvarsmakten, Stina Nyström och Kristina Zetterström, länsråd Länsstyrelsen Östergötland, deltar i ett scenariobaserat spel som leds av officerare vid Militärvetenskapliga institutionen. För att tillföra ytterligare expertperspektiv och coacha deltagarna deltar två erfarna general, på bilden general Richard Shirreff från Storbritannien som tidigare bland annat tjänstgjort som ställföreträdande befälhavare för Nato i Europa (Deputy Supreme Allied Commander Europe, DSACEUR). Fota Anders G Warne.

Utbildningsnivå

Annan

Poäng

Ej poäng

Startperiod

HT-21

Startvecka

Vecka 35

Slutvecka

Vecka 24

Omfattning

Programmet pågår under ett år och omfattar 39 dagar (09:30-16:00 normtid)

Undervisningsform

Normal

Ort

Stockholm

Undervisningsspråk

Svenska

Kostnad

160 000 kronor.

Studietakt

Enstaka dagar

Urval

Programledningen ansvarar för urval och antagning.

Ansvarig institution

Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap

Typ

Uppdrag

Dela:
Publicerad 2021-01-28 Uppdaterad 2021-05-22