Sök

Sök

Kursdeltagare Strategisk chefsutveckling 2019/2020 lyssnar till överbefälhavaren. Foto: Anders G Warne

Strategisk chefsutveckling (SCU)

Strategisk chefsutveckling är en ledarskapsutbildning för chefer på hög strategisk nivå inom offentlig förvaltning, näringsliv och organisationer. Det är en utbildning där du får utvecklas i ditt strategiska ledarskap.

Strategisk chefsutveckling är ett chefsprogram som Försvarshögskolan har utvecklat på uppdrag av Försvarsmakten. Programmets syfte är att skapa ökade förutsättningar för deltagarna att vidareutveckla sitt chefs- och ledarskap samt att ge deltagarna en fördjupning i säkerhetspolitik och totalförsvar i en ständigt föränderlig värld.

Programmets upplägg

Strategisk chefsutveckling består av tre programområden under ett
utbildningsår från augusti - juni:

Strategiskt ledarskap i offentlig förvaltning

  • Strategisk chef i myndigheter och statliga bolag
  • Personlig ledarutveckling för exekutiva chefer

Strategiskt chefskap i totalförsvaret

  • Strategisk chef i totalförsvaret
  • Operativ chef i totalförsvaret

Säkerhetspolitik och strategiskt tänkande

  • Strategi och säkerhetspolitik i Östersjöområdet.

Målgrupp

Programmet är en ledarskapsutbildning för chefer på hög strategisk nivå inom offentlig förvaltning, näringsliv och organisationer. Du som kan söka bör ha eller vara på väg att tillträda en chefsbefattning på strategisk nivå, alternativt bedömas av din arbetsgivare ha potential för befordran till strategisk nivå.

Om du arbetar i Försvarsmakten och är intresserad av att gå programmet ska du anmäla ditt intresse till chefsutvecklingsenheten.

Anmälan

Anmälan för omgång 2024 – 2025 är öppen. Klicka på "Anmälan öppen" till höger, så kommer du att dirigeras rätt.

Utbildningen omfattar 39 dagar fördelade under ett år. Kursstart är den 26-30 augusti. Övriga datum för omgång 2024-2025 fastställs i mars. Programmet består både av enstaka dagar och veckor (09:00-16:00 normtid).

Programmet är en uppdragsutbildning och det är din arbetsgivare som ska godkänna och betala för ditt deltagande.

Anmälan är öppen framtill den 15 maj 2024.

Utbildningsnivå

Annan

Poäng

Ej poäng

Startperiod

HT-24

Omfattning

Programmet pågår under ett år och omfattar 39 dagar (09:00-16:00 normtid). Startdatum är den 26-30 augusti. Övriga datum för omgång 2024-2025 fastställs i mars.

Undervisningsform

Campus

Ort

Stockholm och två resor inom Sverige samt besök i ett grannland.

Undervisningsspråk

Svenska

Kostnad

170 000 kronor.

Studietakt

Enstaka dagar

Urval

Programledningen ansvarar för urval och antagning.

Typ

Uppdrag

Dela:
Publicerad 2021-01-28 Uppdaterad 2024-03-01