Sök

Sök

 ”Nu måste vi utveckla vår roll inom totalförsvaret”

Som kommunikationschef ser Lotta Larson den högre kursen i samhällets krisberedskap och totalförsvar som oerhört användbar.

– Insikten om kommunikationens enorma betydelse under en kris har breddats rejält, speciellt under pandemin och nu med kriget i Ukraina.

Lotta Larson är kommunikationschef och länsledningskoordinator på länsstyrelsen i Dalarna. Det innebär att hon, förutom kommunikationschefsjobbet, är ett extra stöd till länsledningen, exempelvis vid högnivåbesök i länet.

Kommunikation är ”core business” vid en kris


Är din yrkesroll vanlig bland deltagarna på Högre kurs del 2?

– Jag hoppas att det blir vanligare med deltagare med min bakgrund. Krisledning och kriskommunikation har gått som en röd tråd under alla de 25–30 år som jag har jobbat som kommunikationschef. Samarbetet mellan kommunikation och samhällsskydd och beredskap har blivit tydligare i takt med att insikten om att kommunikation är ”core business” vid en kris, utöver den rent operativa krishanteringen förstås. Har man inte ordning på kommunikationsarbetet så blir det bekymmer, säger Lotta Larson.

Var det svårt att motivera för din chef att få gå den här typen av kurs?

– För mig var det inte alls svårt. Men det förutsätter att ledningen förstår kommunikationens roll i krisberedskap och krishantering.

– När det gällde kursen innan, Högre kurs steg 1, så hade jag en diskussion med min chef och vi kom fram till att det är bra att bygga den här kompetensen även i min del av organisationen. Och sedan föll det sig naturligt att gå Högre kurs, steg två. Den innebär ju verkligen att börja vidga perspektivet, fördjupa kunskaperna och blicka även utanför Sverige.

Är kunskapen från denna kurs en kompetens som en kommunikationschef borde ha?

– Kommunikationens enorma betydelse under en kris blev väldigt tydlig under pandemin. Och nu med Rysslands invasion av Ukraina så har hela paketet med informationspåverkan och cybersäkerhet blivit allmängods, på ett sätt som det inte varit förut.

– Det gäller att hitta formerna för informationsflödet – att mer än någonsin se till att skapa förståelse för var informationen kommer ifrån och hur den landar.

Sju veckor av teori, övningar och studieresor


Hur upplevde du Högre kursen steg 2, var den lika bra som du föreställde dig?

– Jag har svårt att sätta ord på det, den har varit obeskrivligt bra. Det var mycket informationsinhämtning under hösten. Vi specialstuderade tre, för Sverige, viktiga säkerhetspolitiska områden. Svarta havs-regionen, Arktis och Östersjön. När så Ryssland invaderade Ukraina den 24 februari blev det nästan kusligt.

– Händelseförloppet var som ett karbonpapper på de föreläsningar vi haft, det vi läst och de scenarier som vi jobbat med under kursen. Plötsligt avlöste de experter som varit våra lärare under hösten varandra i media.

Vad tar du med dig från kursen till din yrkesroll och arbetsplats?

– Jag tar med mig hur viktigt det är att hitta ett sammanhållet arbete när det gäller att utveckla vår roll som länsstyrelse inom totalförsvaret. Efter det nyligen fattade beslutet om sex civilförsvarsområden inom totalförsvaret behöver vi kavla upp ärmarna rejält – och det snabbt.

– Genom kursen har jag också fått insikt om hur viktigt det är att gemensamt definiera och analysera vårt uppdrag för att formera oss och vårt arbete på ett klokt sätt. Länsstyrelserna har en viktig roll i totalförsvaret och vi har alla möjligheter att utveckla bra strukturer för att kunna nyttja varandras erfarenheter så bra som möjligt.

”Open window” för att öka medvetenheten om höjd beredskap

– En annan sak som jag tar med mig är insikten om att vi som arbetar på länsstyrelserna generellt kanske inte har full insikt i vad som skulle hända i ett läge med höjd beredskap.

– Många av de uppgifter som länsstyrelserna har idag kommer att läggas på hyllan och ersättas av nya arbetsuppgifter. Vi kommer behöva jobba smart, riktat. Det kräver planering och den planen ska vara känd för oss som ska sjösätta den - och det börjar bli bråttom.

– Över huvud taget har vi nu, efter Rysslands invasion av Ukraina, ett läge som brukar kallas för ”an open window”. Vi har fått en unik möjlighet att börja prata och skapa insikter om sådant som inte alltid får plats i vår normala verksamhet. Det gäller att ta den möjligheten, annars stängs det där fönstret igen ganska snabbt.

Du menar att ni har ett kunskapsförsprång?

– Visst, men kunskap är ju som mycket annat här i världen, en färskvara. Så jag hoppas att de arbetsgivare som nu fått hem någon av oss som gått den här utbildningen, ser till att få lite återbetalning på den investering man gjort. Vi är ganska användbara just nu, givet situationen i vår omvärld.

Monika Wallström

Sidinformation

Publicerad:
2022-06-21
Senast uppdaterad:
2022-11-28
Dela: