Sök

Sök
  • Start
  • Högre kurs i samhällets krisberedskap och totalförsvar, steg 1

Högre kurs i samhällets krisberedskap och totalförsvar, steg 1

Det här är en specialutformad kurs för dig som arbetar med krisberedskap eller totalförsvar. Kursen ger dig kunskap om samhällets krisberedskap och totalförsvar och hur man arbetar inom området. Efter kursen ska du, inom din verksamhet, kunna bidra i arbetet med att förebygga och hantera samhällsstörningar.

Om kursen

Kursen ger dig kunskaper om samhällets krisberedskap och totalförsvar för att kunna bidra i arbetet med att förebygga och hantera samhällsstörningar över hela hotskalan.

Du får kunskaper som ska bidra till att öka tryggheten och minska sårbarhet och beroende för Sverige, dess befolkning och svenska intressen.

Under kursen blandar vi teori med praktiska gruppövningar. Det gör att du kan dra nytta av andra deltagares erfarenheter och knyta värdefulla kontakter för framtiden.

Kursinnehåll

Kursen omfattar tre veckors heltidsstudier inklusive studiebesök och studieresa och går bland annat igenom följande områden:

  • Samhällets skyddsvärden och hotbilden
  • Aktörer och mandat inom krisberedskap och totalförsvar
  • Förmåga inom krisberedskap och totalförsvar

Om du vill veta mer om kursens innehåll finns kursplanen att läsa här.

Kursen genomförs av Försvarshögskolan på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Försvarsmakten.

Målgrupp

Den här kursen vänder sig till dig som arbetar som chef, beslutsfattare samt handläggare med ansvar inom krisberedskap och/eller totalförsvar vid statlig myndighet, kommun, region, privat näringsliv samt frivillig organisation.

Förkunskaper och säkerhetsprövning

Du ska vara registerkontrollerad och säkerhetsprövad. Intygande om säkerhetsprövning kan komma att krävas i samband med antagning till kursen.

Du ska ha goda kunskaper om din egna organisations uppgifter inom samhällets krisberedskap och totalförsvar.

Kurstillfällen

Kursen genomförs under två tillfällen under vårterminen 2022.

Tillfälle 1 genomförs den 31 januari - 18 februari.

Tillfälle 2 genomförs den 2 - 20 maj.

Kursanmälan till tillfället 2-20 maj stänger den 23 februari 2022. För mer information och anmälan, gå till MSBs webbplats.

Anmälan

Anmälan sker till Försvarsmakten eller MSB, beroende på om du arbetar inom Försvarsmakten eller inte.

Du som är anställd inom Försvarsmakten

Försvarsmaktspersonal anmäler sig hos chefsutvecklingsenhet via Emilia.

Du som inte är anställd inom Försvarsmakten

Alla som inte är anställda inom Försvarsmakten anmäler sig via MSBs webbplats.

För att det ska bli en så bra utbildning som möjligt försöker vi få grupper med deltagare från flera olika aktörer. Det innebär att MSB kan göra ett urval av anmälningarna vid kursen.

Återbudsregler

Vid avbokning senast 28 dagar före kursstart debiteras inte någon avgift.
Vid avbokning 15-28 dagar före kursstart debiteras halva kursavgiften.
Vid avbokning senare än 14 dagar före kursstart debiteras hela kursavgiften.

Utbildningsnivå

Annan

Poäng

Ej poäng

Startperiod

VT-22

Startvecka

Vecka 05 samt vecka 18

Slutvecka

Vecka 07 samt vecka 20

Omfattning

15 dagar heltidsstudier

Ort

Stockholm

Kostnad

Kursavgiften är 39 000 SEK exklusive moms. Under kursen genomförs studieresor där Försvarshögskolan (FHS) ansvarar för inbokning av resor, mat och boende. Efter kursen faktureras respektive deltagares myndighet/organisation för mat och boende. Kostnaderna för detta beräknas till 5 000 SEK exklusive moms.

Urval

För att det ska bli en så bra utbildning som möjligt försöker vi få grupper med deltagare från flera olika aktörer. Det innebär att FHS och MSB kan göra ett urval av anmälningarna vid kursen.

Typ

Uppdrag

Försvarshögskolans äldsta kurs blir digital

Just nu avslutas den 156:e omgången, sedan starten 1953, av kursen Högre kurs i samhällets krisberedskap och totalförsvar. För första gången har kursen genomförts mestadels digitalt.

Dela:
Publicerad 2021-07-20 Uppdaterad 2022-01-19