Sök

Sök
Tre kursdeltagare sett från sidan.

Högre kurs i samhällets krisberedskap och totalförsvar, steg 1

Det här är en specialutformad kurs för dig som arbetar med krisberedskap eller totalförsvar. Kursen ger dig kunskap om samhällets krisberedskap och totalförsvar och hur man arbetar inom området. Efter kursen ska du, inom din verksamhet, kunna bidra i arbetet med att förebygga och hantera samhällsstörningar.

Om kursen

Kursen ger dig kunskaper om samhällets krisberedskap och totalförsvar för att kunna bidra i arbetet med att förebygga och hantera samhällsstörningar över hela hotskalan.

Du får kunskaper som ska bidra till att öka tryggheten och minska sårbarhet och beroende för Sverige, dess befolkning och svenska intressen.

Under kursen blandar vi teori med praktiska gruppövningar. Det gör att du kan dra nytta av andra deltagares erfarenheter och knyta värdefulla kontakter för framtiden.

Kursinnehåll

Kursen omfattar tre veckors heltidsstudier inklusive studiebesök och går bland annat igenom följande områden:

  • Samhällets skyddsvärden och hotbilden
  • Aktörer och mandat inom krisberedskap och totalförsvar
  • Förmåga inom krisberedskap och totalförsvar

Om du vill veta mer om kursens innehåll finns kursplanen att läsa här.

Kursen genomförs av Försvarshögskolan på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Försvarsmakten.

Målgrupp

Den här kursen vänder sig till dig som arbetar som chef, beslutsfattare samt handläggare med ansvar inom krisberedskap och/eller totalförsvar vid statlig myndighet, kommun, region, privat näringsliv samt frivillig organisation.

Förkunskaper och säkerhetsprövning

Du ska vara registerkontrollerad och säkerhetsprövad. Intygande om säkerhetsprövning kan komma att krävas i samband med antagning till kursen.

Du ska ha goda kunskaper om din egna organisations uppgifter inom samhällets krisberedskap och totalförsvar.

Kurstillfällen

Kursen genomförs under två tillfällen under vårterminen 2023, ett i februari och ett i maj, och ett tillfälle under hösten 2023 - i augusti - september.

Anmälan

Ansökningsperioden för kursen som genomförs hösten 2022, vecka 46-48 har stängt för anmälan.

Ansökningsperioderna till kurstillfällena 2023 har öppnat.

Anmälan sker till Försvarsmakten eller MSB, beroende på om du arbetar inom Försvarsmakten eller inte.

Du som är anställd inom Försvarsmakten

Försvarsmaktspersonal anmäler sig hos chefsutvecklingsenhet via Emilia.

Du som inte är anställd inom Försvarsmakten

Alla som inte är anställda inom Försvarsmakten anmäler sig via MSBs webbplats.

För att det ska bli en så bra utbildning som möjligt försöker vi få grupper med deltagare från flera olika aktörer. Det innebär att MSB kan göra ett urval av anmälningarna vid kursen.

Återbudsregler

Vid återbud senast 28 dagar före kursstart debiteras inte någon återbudsavgift.

Vid återbud 15-28 dagar före kursstart debiteras halva kursavgiften. Möjlighet att överlåta platsen till deltagare från samma organisation kan finnas. Sådan överlåtelse ska ske i samråd med MSB. Om sådan överlåtelse sker debiteras ingen återbudsavgift.

Vid återbud senare än 14 dagar före kursstart debiteras hela kursavgiften. Möjlighet att överlåta platsen till deltagare från samma organisation kan finnas. Sådan överlåtelse ska ske
i samråd med MSB. Om sådan överlåtelse sker debiteras ingen återbudsavgift.

Vid avbokning 15-28 dagar före kursstart debiteras halva kursavgiften. Vid avbokning senare än 14 dagar före kursstart debiteras hela kursavgiften. Avgiften baseras på kostnader där de inte kunnat avbeställa deltagarens bokningar.

Läs mer om MSBs återbudsregler här.

Utbildningsnivå

Annan

Poäng

Ej poäng

Startperiod

Löpande

Omfattning

15 dagar heltidsstudier

Undervisningsform

Campus

Ort

Stockholm

Kostnad

Kursavgift 2023: Kursavgiften är 50 000 SEK exklusive moms. Deltagarnas myndighet/organisation står för kostnader för resor till och från kurs, traktamente, mat och boende. Under kursen genomförs studieresor där Försvarshögskolan (FHS) ansvarar för inbokning av resor, mat och boende. Efter kursen faktureras respektive deltagares myndighet/organisation för mat och boende. Kostnaderna för detta beräknas till 5 000 SEK exklusive moms.

Studietakt

Enstaka dagar

Typ

Uppdrag

Kontakt

Har du frågor om kursen ta kontakt med Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet, CTSS.

Du når oss på e-post: ctss@fhs.se

Lotta Larson som är kommunikationschef på Länsstyrelsen i Dalarna.

 ”Kommunikation är core business vid en kris”

Som kommunikationschef på länsstyrelsen i Dalarna ser Lotta Larson den högre kursen i samhällets krisberedskap och totalförsvar som oerhört användbar.
"Nu måste vi utveckla vår roll inom totalförsvaret"

Dela:
Publicerad 2021-07-20 Uppdaterad 2023-09-17