Sök
 • Start
 • Högre kurs i samhällets krisberedskap och totalförsvar, steg 1

Högre kurs i samhällets krisberedskap och totalförsvar, steg 1

Det här är en specialutformad kurs för dig som arbetar med krisberedskap eller totalförsvar. Kursen ger dig kunskap om samhällets krisberedskap och totalförsvar och hur man arbetar inom området. Efter kursen ska du, inom din verksamhet, kunna bidra i arbetet med att förebygga och hantera samhällsstörningar.

Kursens upplägg

Kursen tar upp den svenska modellen för samhällets krisberedskap och totalförsvar i nationell och internationell kontext. Den går också igenom hot och risker vad gäller samhällets säkerhet och svenska intressen med särskilt fokus på utrikes-, försvars- och säkerhetspolitik.

Efter kursen ska du kunna förklara den svenska modellen för krisberedskap och totalförsvar ur ett nationellt och internationellt perspektiv. Du ska också förstå hot och risker för samhällets säkerhet och svenska intressen, särskilt utrikes-, försvars- och säkerhetspolitik.

Kursen genomförs med fokus på aktivt lärande med bland annat diskussioner, grupparbeten och rollspel. Därmed får du ta del av andra deltagares erfarenheter och knyta kontakter för framtiden. Efter genomförd kurs kommer du göra en kurssyntes, då du sammanställer det du har lärt dig.

Kursinnehåll

Kursen omfattar tre veckor inklusive studiebesök och studieresa och går igenom följande områden:

 • Samhällets krisberedskap
 • Det svenska totalförsvaret
 • Sveriges säkerhets-, försvars- och utrikespolitik
 • Sveriges militärstrategiska läge
 • Aktuella förändringar i det säkerhets-, försvars- och utrikespolitiska läget
 • Näringslivets och frivilligorganisationernas roll i samhällets krisberedskap och totalförsvar
 • Bilateralt och multinationellt samarbete inom ramen för samhällets krisberedskap och totalförsvar
 • Att ge och ta emot stöd, Host Nation Support
 • Ledarskap
 • Kommunikation
 • Kris- och katastrofpsykologi

Kursen genomförs av Försvarshögskolan på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Försvarsmakten.

Målgrupp

Kursen vänder sig till chefer, beslutsfattare samt handläggare med ansvar inom krisberedskap och/eller totalförsvar vid myndigheter, kommuner, landsting, privat näringsliv eller organisationer.

Du ska vara registerkontrollerad och säkerhetsprövad i lägst säkerhetsklass 3. Du ska ha god kunskap om din egen organisation samt grundläggande kunskaper om samhällets krisberedskap och totalförsvar.

Kurstillfälle

Kursen genomförs under 15 dagar vid två olika tillfällen: 18 oktober- 12 november 2021.

Anmälan

Anmälan sker till Försvarsmakten eller MSB, beroende på om du arbetar inom Försvarsmakten eller inte.

Du som är Försvarsmaktsanställd

Försvarsmaktspersonal anmäler sig hos chefsutvecklingsenhet via Emilia.

Du som inte är anställd inom Försvarsmakten

Alla som inte är anställda inom Försvarsmakten anmäler sig via MSBs webbplats.

För att det ska bli en så bra utbildning som möjligt försöker vi få grupper med deltagare från flera olika aktörer. Det innebär att MSB kan göra ett urval av anmälningarna vid kursen.

Läs mer om Högre kurs i samhällets krisberedskap och totalförsvar, steg 1 på MSB:s webbplats.

Återbudsregler

Vid avbokning senast 28 dagar före kursstart debiteras inte någon avgift.
Vid avbokning 15-28 dagar före kursstart debiteras halva kursavgiften.
Vid avbokning senare än 14 dagar före kursstart debiteras hela kursavgiften.

Utbildningsnivå

Annan

Poäng

Ej poäng

Startperiod

HT-21

Startvecka

Vecka 42

Slutvecka

Vecka 45

Omfattning

15 dagar

Undervisningsform

Normal

Ort

Stockholm

Antal platser

30

Kostnad

24 000 kronor exklusive moms. Därtill tillkommer kostnader för studieresor och resor till och från kursen, traktamente, mat och boende. Dessa kostnader betalas av din verksamhet. Kostnaderna för studieresorna beräknas till 5 000 kronor exklusive moms.

Studietakt

Enstaka dagar

Övrigt

Kursen genomförs i 15 dagar 18-29 oktober och 8-12 november 2021.

Ansvarig institution

Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap

Typ

Uppdrag

Försvarshögskolans äldsta kurs blir digital

Just nu avslutas den 156:e omgången, sedan starten 1953, av kursen Högre kurs i samhällets krisberedskap och totalförsvar. För första gången har kursen genomförts mestadels digitalt.

Dela:
Publicerad 2021-07-20 Uppdaterad 2021-08-20