Sök
 • Start
 • Högre kurs i samhällets krisberedskap och totalförsvar, steg 2

Högre kurs i samhällets krisberedskap och totalförsvar, steg 2

Det här är fortsättningskursen för dig som har gått steg ett. Du kommer fördjupa dina kunskaper om samhällets krisberedskap och totalförsvar för att kunna arbeta ännu bättre med att förebygga och hantera samhällsstörningar över hela hotskalan.

Kursen är också ett bra tillfälle att få ta del av andra deltagares erfarenheter och bredda ditt kontaktnät inom området.

Kursens upplägg

Kursen är en fördjupning av de områden som tas upp i steg ett där du fokuserar mer på att kunna värdera och analysera det du lär dig. Du kommer fördjupa dig i den svenska modellen för samhällets krisberedskap och totalförsvar i nationell och internationell kontext. Kursen går också igenom hot och risker vad gäller samhällets säkerhet och svenska intressen med särskilt fokus på utrikes-, försvars- och säkerhetspolitik.

Kursen genomförs med fokus på aktivt lärande med bland annat diskussioner, grupparbeten, rollspel och studieresor. Studieresan går till ett land som är relevant att besöka utifrån det säkerhetspolitiska läget och dess förändringar. Efter genomförd kurs kommer du göra en kurssyntes, då du sammanställer det du har lärt dig.

Innehåll

Under kursen behandlas följande områden:

 • Samhällets krisberedskap
 • Det svenska totalförsvaret
 • Sveriges säkerhets-, försvars- och utrikespolitik samt Sveriges militärstrategiska läge
 • Aktuella förändringar i det säkerhets-, försvars- och utrikespolitiska läget
 • Näringslivets och frivilligorganisationernas roll i samhällets krisberedskap och totalförsvar
 • Bilateralt och multinationellt samarbete inom ramen för samhällets krisberedskap och totalförsvar
 • Att ge och ta emot stöd, Host Nation Support
 • Ledarskap
 • Kommunikation
 • Kris- och katastrofpsykologi

Under kursen kommer du att genomföra fördjupningar inom ett försvarspolitiskt område. Områdena väljs ut i samarbete med Försvarsmaktens och Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) strategiska analys och deras ansvariga för civilt försvar. Fördjupningarna sker i grupp och avslutas med seminarier där du och de övriga deltagarna lär av varandra.

Kursen genomförs under sju ej sammanhängande veckor på uppdrag av MSB och Försvarsmakten. För att det ska bli en så bra utbildning som möjligt försöker vi få grupper med deltagare från flera olika aktörer. Det innebär att MSB kan göra ett urval av anmälningarna vid kursen.

Målgrupp

Kursen vänder sig till chefer, beslutsfattare samt handläggare med ansvar inom krisberedskap och/eller totalförsvar inom offentlig, privat eller ideell sektor. För att antas till kursen krävs att du har gått Högre kurs i samhällets krisberedskap och totalförsvar, steg 1. Du ska vara registerkontrollerad och säkerhetsprövad i lägst säkerhetsklass 3. Du ska även ha god kunskap om egen organisation samt grundläggande kunskaper om samhällets krisberedskap och totalförsvar.

Kurstillfälle hösten 2021/våren 2022

Kursen genomförs under sju ej sammanhängande veckor. Fyra kursveckor (Steg 2, del 1) genomförs i september och oktober 2021 och resterande tre kursveckor (Steg 2, del 2) inklusive studieresa utomlands genomförs i mars och april 2022.

Steg 2, del 1
27 september - 8 oktober (första veckan i Stockholm, andra veckan studieresa i Sverige) och 18-29 oktober 2021 (första veckan i Stockholm, andra veckan studieresa till Bryssel).

Steg 2, del 2
7-11 mars, 21-25 mars samt 4-8 april 2022.

Anmälan

Anmälan sker till Försvarsmakten eller MSB, beroende på om du arbetar inom Försvarsmakten eller inte.

Du som är Försvarsmaktsanställd

Försvarsmaktspersonal anmäler sig hos chefsutvecklingsenhet via Emilia.

Du som inte är anställd inom Försvarsmakten

Alla som inte är anställda inom Försvarsmakten anmäler sig via MSBs webbplats.

För att det ska bli en så bra utbildning som möjligt försöker vi få grupper med deltagare från flera olika aktörer. Det innebär att MSB kan göra ett urval av anmälningarna vid kursen.

Läs mer om Högre kurs i samhällets krisberedskap och totalförsvar, steg 2 på MSB:s webbplats.

Återbud

Du kan lämna återbud fram till två månader innan kursstart. Lämnar du återbud närmre än åtta veckor före kursstart kommer Försvarshögskolan att fakturera en återbudsavgift. Avgiften baseras på kostnader där de inte kunnat avbeställa deltagarens bokningar. Det gäller främst i samband med studieresor. Återbudsavgiften kan variera beroende på vilka avbokningar som är möjliga att göra men kan maximalt uppgå till 27 000 kronor.

Utbildningsnivå

Annan

Poäng

Ej poäng

Startperiod

HT-21

Startvecka

Vecka 39

Slutvecka

Vecka 14

Omfattning

Sju ej sammanhängande veckor.

Ort

Stockholm

Antal platser

30

Kostnad

Kursavgiften är 44 000 kronor exklusive moms. Därtill tillkommer kostnader för studieresor och resor till och från kursen, traktamente, mat och boende. Dessa kostnader betalas av din verksamhet. Kostnaderna för studieresorna beräknas till 27 000 kronor exklusive moms.

Studietakt

Enstaka dagar

Övrigt

Försvarshögskolan ansvarar för att boka resor, mat och boende i samband med studieresan och fakturerar din organisation efter kursen.

Ansvarig institution

Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap

Typ

Uppdrag

Dela:
Publicerad 2021-02-16 Uppdaterad 2021-05-21