Sök

Sök
Kursdeltagare i kurslokal.

Högre kurs i samhällets krisberedskap och totalförsvar, steg 2

Det här är fortsättningskursen för dig som har gått Högre kurs i samhällets krisberedskap och totalförsvar, steg 1 (HK1). Kursen ger dig förutsättningar att utveckla fördjupade kunskaper att hantera samhällsstörningar över hela hotskalan och att fatta beslut inom samhällets krisberedskap och totalförsvar.

Om kursen

Högre kurs i samhällets krisberedskap och totalförsvar, steg 2 (HK2-kurs) ska ses som en fortsättning på Högre kurs i samhällets krisberedskap och totalförsvar, steg 1. Medan första delen av Högre kurs-programmet avhandlar det svenska systemet och dess strukturer, organisationer samt kris- och säkerhetspolitiska miljön som präglar Sverige, syftar HK2-kursen att vidga vår förståelse för omvärlden och knyta an den till det svenska systemet.

.HK2-kursen har en utforskande och analyserande ansats som innefattar geografiska områden i vårt närområde, kris,- säkerhets,- och försvarspolitiska sakfrågor samt stater och politiska aktörer som är aktuella i vår samtid.

Kursen genomförs med fokus på aktivt lärande med bland annat diskussioner, grupparbeten, rollspel och studieresor. Det gör att du kan dra nytta av andra deltagares erfarenheter och knyta värdefulla kontakter för framtiden. Studieresan går till ett land som är relevant att besöka utifrån det säkerhetspolitiska läget och dess förändringar. Efter genomförd kurs kommer du göra en kurssyntes, då du sammanställer det du har lärt dig.

Kursen genomförs av Försvarshögskolan (FHS) på uppdrag av MSB och Försvarsmakten.

Innehåll

Kursen har särskilt fokus på Sveriges närliggande regioner där regionens kris- och säkerhetspolitiska utmaningar och komplexitet utforskas och analyseras. Insikterna om dessa regioners status och utveckling framåt, blir en del av analysen hur Sveriges kris- och totalförsvarssystem kan utvecklas och anpassas för dagens och morgondagens hotbild. Kursen har också särskilt fokus på multilaterala- och bilaterala strukturer samt samarbeten som direkt påverkar Sveriges egna strukturer och krisberedskap- och försvarskoncept.

Om du vill veta mer om kursens innehåll finns kursplanen att läsa här.

Målgrupp

Den här kursen vänder sig till dig som arbetar som chef, beslutsfattare samt handläggare med ansvar inom krisberedskap och/eller totalförsvar vid statlig myndighet, kommun, region, privat näringsliv samt frivillig organisation.

Förkunskaper och säkerhetsprövning

  • För att antas till kursen krävs att du har gått Högre kurs i samhällets krisberedskap och totalförsvar, steg 1.
  • Du ska vara registerkontrollerad och säkerhetsprövad i lägst säkerhetsklass 3.
  • Du ska även ha god kunskap om egen organisation samt grundläggande kunskaper om samhällets krisberedskap och totalförsvar.

Kurstillfälle hösten 2023 / våren 2024

Kursen genomförs under sju ej sammanhängande veckor. Fyra kursveckor genomförs i september och oktober 2023, inklusive två studieresor, och resterande tre kursveckor, inklusive en studieresa, genomförs i mars och april 2024.

Kursdatum

  • 25 september - 6 oktober och 16 oktober - 27 oktober 2023
  • 11 mars - 22 mars och 8 april - 12 april 2024.

Anmälan

Anmälan sker till Försvarsmakten eller MSB, beroende på om du arbetar inom Försvarsmakten eller inte.

Du som är anställd inom Försvarsmakten

Försvarsmaktspersonal anmäler sig hos chefsutvecklingsenhet via Emilia.

Du som inte är anställd inom Försvarsmakten

Du som inte är anställd inom Försvarsmakten anmäler dig via MSBs webbplats.

Återbudsregler

Du kan lämna återbud fram till två månader innan kursstart. Lämnar du återbud närmre än åtta veckor före kursstart kommer Försvarshögskolan att fakturera en återbudsavgift som baseras på de kostnader som skett i samband med bokningar av bland annat studieresor. Avgiften baseras på kostnader där de inte kunnat avbeställa deltagarens bokningar.

Läs mer om återbudsregler gällande kursavgiften på MSBs hemsida.

Utbildningsnivå

Annan

Poäng

Ej poäng

Startperiod

Löpande

Omfattning

Sju ej sammanhängande veckor.

Ort

Stockholm

Kostnad

Kursavgiften är 119 000 SEK exklusive moms och faktureras av MSB vid kursstart.Deltagarnas myndighet/organisation står för kostnader för resor till och från kurs, traktamente, mat och boende.Under kursen genomförs obligatoriska studieresor där FHS ansvarar för bokning av resor samt boende. Efter varje delkurs (höst och vår) faktureras respektive deltagares myndighet/organisation för deltagarens hotellkostnader samt vissa måltider.

Studietakt

Enstaka dagar

Övrigt

Försvarshögskolan ansvarar för att boka resor, mat och boende i samband med studieresan och fakturerar din organisation höst och vår.

Typ

Uppdrag

Kontakt

Har du frågor om kursen ta kontakt med Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet, CTSS.

Du når oss på e-post: ctss@fhs.se

Lotta Larson är kommunikationschef på länsstyrelsen i Dalarna.

”Kommunikation är core business vid en kris”

Som kommunikationschef på länsstyrelsen i Dalarna ser Lotta Larson den högre kursen i samhällets krisberedskap och totalförsvar som oerhört användbar.
"Nu måste vi utveckla vår roll inom totalförsvaret"

Försvarshögskolans äldsta kurs blir digital

Just nu avslutas den 156:e omgången, sedan starten 1953, av kursen Högre kurs i samhällets krisberedskap och totalförsvar. För första gången har kursen genomförts mestadels digitalt.

Dela:
Publicerad 2021-02-16 Uppdaterad 2023-09-17