Sök

Sök
Kursdeltagare i kurslokal.

Högre kurs i samhällets krisberedskap och totalförsvar, steg 2

Det här är fortsättningskursen för dig som har gått Högre kurs i samhällets krisberedskap och totalförsvar, steg 1 (HK1). Kursen ger dig förutsättningar att utveckla fördjupade kunskaper att hantera samhällsstörningar över hela hotskalan och att fatta beslut inom samhällets krisberedskap och totalförsvar.

Om kursen

För dig som arbetar med krisberedskap och totalförsvar ger kursen fördjupade kunskaper att hantera samhällsstörningar över hela hotskalan och att fatta beslut under påfrestade förhållanden.

Högre kurs i samhällets krisberedskap och totalförsvar, steg 2 (HK2-kurs) ska ses som en fortsättning på Högre kurs i samhällets krisberedskap och totalförsvar, steg 1. Medan första delen av Högre kurs-programmet avhandlar det svenska systemet och dess strukturer, organisationer samt kris- och säkerhetspolitiska miljön som präglar Sverige, syftar HK2-kursen att vidga vår förståelse för omvärlden och knyta an den till det svenska systemet.

Kursen bygger vidare på kunskaper och erfarenheter som du som deltagare har från din yrkesroll och HK1-kursen. Kursens utformning ger utrymme för att omhänderta och sätta dina erfarenheter och nya kunskaper i ett djupare sammanhang. Syftet med det är att skapa en större helhetsförståelse för den svenska modellen för att hantera fredstida kriser, krigsfara och krig och därmed bidra till att utveckla samhällets förmåga att motstå påfrestningar.

Kursen har ett fokus på aktivt lärande med bland annat diskussioner, grupparbeten, rollspel och studieresa. Efter genomförd kurs sammanställer du dina nya kunskaper i en kurssyntes.

Kursen genomförs av Försvarshögskolan (FHS) på uppdrag av MSB och Försvarsmakten.

Innehåll

Kursen har särskilt fokus på Sveriges närliggande regioner där regionens kris- och säkerhetspolitiska utmaningar och komplexitet utforskas och analyseras. Insikterna om dessa regioners status och utveckling framåt, blir en del av analysen hur Sveriges kris- och totalförsvarssystem kan utvecklas och anpassas för dagens och morgondagens hotbild. Kursen har också särskilt fokus på multilaterala- och bilaterala strukturer samt samarbeten som direkt påverkar Sveriges egna strukturer och krisberedskap- och försvarskoncept.

Om du vill veta mer om kursens innehåll finns kursplanen att läsa här.

Målgrupp

Den här kursen vänder sig till dig som arbetar som chef, beslutsfattare samt handläggare med ansvar inom krisberedskap och/eller totalförsvar vid statlig myndighet, kommun, region, privat näringsliv samt frivillig organisation.

Förkunskaper och säkerhetsprövning

  • För att antas till kursen krävs att du har gått Högre kurs i samhällets krisberedskap och totalförsvar, steg 1.
  • Du ska vara registerkontrollerad och säkerhetsprövad i lägst säkerhetsklass 3.
  • Du ska även ha god kunskap om egen organisation samt grundläggande kunskaper om samhällets krisberedskap och totalförsvar.

Kurstillfälle hösten 2023 / våren 2024

Kursen genomförs under sju ej sammanhängande veckor. Fyra kursveckor genomförs i september och oktober 2023, inklusive två studieresor, och resterande tre kursveckor, inklusive en studieresa, genomförs i mars och april 2024.

Kursdatum:

  • 25 september - 6 oktober och 16 oktober - 27 oktober 2023 samt
  • 11 mars - 22 mars och 8 april- 12 april 2024

Kurstillfälle hösten 2024 / våren 2025

Kursen genomförs under sju ej sammanhängande veckor. Fyra kursveckor genomförs i september och oktober 2024, inklusive två studieresor, och resterande tre kursveckor, inklusive en studieresa, genomförs i mars 2025.

Kursdatum:

  • 23 september - 4 oktober och 14 oktober - 25 oktober 2024 samt
  • 3 mars - 14 mars och 24 mars - 28 mars 2025

Anmälan

Anmälan för kurstillfälle hösten 2024/våren 2025 är öppen. Anmälan sker till Försvarsmakten eller MSB, beroende på om du arbetar inom Försvarsmakten eller inte.

Du som är anställd inom Försvarsmakten

Försvarsmaktspersonal anmäler sig hos chefsutvecklingsenhet via Emilia.

Du som inte är anställd inom Försvarsmakten

Du som inte är anställd inom Försvarsmakten anmäler dig via MSBs webbplats.

Återbudsregler

Du kan lämna återbud fram till två månader innan kursstart. Lämnar du återbud närmre än åtta veckor före kursstart kommer Försvarshögskolan att fakturera en återbudsavgift som baseras på de kostnader som skett i samband med bokningar av bland annat studieresor. Avgiften baseras på kostnader där de inte kunnat avbeställa deltagarens bokningar.

Läs mer om återbudsregler gällande kursavgiften på MSBs hemsida.

Utbildningsnivå

Annan

Poäng

Ej poäng

Startperiod

Löpande

Omfattning

Sju ej sammanhängande veckor.

Ort

Stockholm

Kostnad

Kursavgift 2023: Kursavgiften är 119 000 SEK exklusive moms och faktureras av MSB vid kursstart. Kursavgift 2024: 127 000 SEK exklusive moms och faktureras av MSB vid kursstart. Deltagarnas myndighet/organisation står för kostnader för resor till och från kurs, traktamente, mat och boende.Under kursen genomförs obligatoriska studieresor där FHS ansvarar för bokning av resor samt boende. Efter varje delkurs (höst och vår) faktureras respektive deltagares myndighet/organisation för deltagarens hotellkostnader samt vissa måltider.

Studietakt

Enstaka dagar

Övrigt

Försvarshögskolan ansvarar för att boka resor, mat och boende i samband med studieresan och fakturerar din organisation höst och vår.

Typ

Uppdrag

Lotta Larson är kommunikationschef på länsstyrelsen i Dalarna.

”Kommunikation är core business vid en kris”

Som kommunikationschef på länsstyrelsen i Dalarna ser Lotta Larson den högre kursen i samhällets krisberedskap och totalförsvar som oerhört användbar.
"Nu måste vi utveckla vår roll inom totalförsvaret"

Dela:
Publicerad 2021-02-16 Uppdaterad 2023-11-24