Sök

Sök

Inbjudna forskare

Försvarshögskolans forskare förväntas samarbeta med andra forskare inom sina områden, både nationellt och internationellt.

Forskare som bjuds in för att temporärt vistas vid Försvarshögskolan eller vara anknutna till lärosätet tillhör en av fyra kategorier:

Biblioteksgäst

  • Vistelsens/anknytningens längd: 2-10 veckor

Institutionsgäst

  • Vistelsens/anknytningens längd: 5-25 veckor

Framträdande forskare

  • Vistelsens/anknytningens längd: 12-44 veckor

Affilierad forskare

  • Vistelsens/anknytningens längd: 2 år med möjlighet till förlängning 2 år (totalt 4 år). Vistelsen/anknytningen ska utvärderas efter 2 år utifrån nyttan för verksamheten vid Försvarshögskolan. Förlängning kan alternativt ske i samband med externfinansierat forskningsprojekt.

Kontakt

Dela: