Sök

Inbjudna forskare

Försvarshögskolans forskare förväntas samarbeta med andra forskare inom sina områden, både nationellt och internationellt.

Forskare som bjuds in för att temporärt vistas vid Försvarshögskolan eller vara anknutna till lärosätet tillhör en av fyra kategorier:

Biblioteksgäst/Library fellow

  • Vistelsens/anknytningens längd: 2-10 veckor

Institutionsgäst/Departmental visiting fellow

  • Vistelsens/anknytningens längd: 5-25 veckor

Framträdande forskare/SEDU Distinguished scholar

  • Vistelsens/anknytningens längd: 12-44 veckor

Affilierad forskare/Nonresident scholar

  • Vistelsens/anknytningens längd: 2 år med möjlighet till förlängning 2 år (totalt 4 år). Vistelsen/anknytningen ska utvärderas efter 2 år utifrån nyttan för verksamheten vid Försvarshögskolan. Förlängning kan alternativt ske i samband med externfinansierat forskningsprojekt.
Dela:
Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Något gick fel, försök igen senare.