Nyhetsarkiv

Här hittar du nyhetsarkivet för alla nyheter som är eller har publicerats på startsidan.

 • Rekordstort söktryck till Försvarshögskolans utbildningar

  Universitets- och högskolerådet (UHR) presenterade igår höstterminens anmälningsstatistik. Statistiken visar en nationell trend, där allt färre svenskar söker sig till högre utbildning.

  20 april 2017

 • Ny professur och nytt forskningsprogram till Försvarshögskolan

  Den 9 april presenterade utrikesminister Margot Wallström en ny forskningssatsning inom området kvinnor, fred och säkerhet, och FN:s säkerhetsrådsresolution 1325. På Försvarshögskolan inrättas nu en ny professur i Anna Lindhs namn och ett nytt forskningsprogram.

  10 april 2017

 • Slaget om Normandie: nygammal fältövning återuppstår

  Kadetterna på officersprogrammet 14-17 har nyligen kommit hem från en veckas fältövning i Normandie. Övningen ingick i kursen marksyntes som är en påbyggnadskurs i taktik och gemensamma operationer under ämnet krigsvetenskap.

  10 april 2017

 • Haaretz debatt: Palestinska islamister ändrar inställning till 1967 års gränser

  I dag skriver Försvarshögskolans forskare Björn Brenner i den israeliska dagstidningen Haaretz om Hamasrörelsens nya manifest och dess förändrade inställning till fredslösning mellan israeler och palestinier.

  23 mars 2017

 • Kursdeltagare övar kris i Frankrike

  Svenska kursdeltagare på Högre kurs i samhällets krisberedskap och totalförsvar övar just nu krishantering på franska Försvarshögskolan École Militaire.

  17 mars 2017

 • Så kan finansiering av terrorresor förhindras

  Centrum för asymmetriska hot- och terrorismstudier, CATS, vid Försvarshögskolan publicerar idag rapporten "Finansiella aktiviteter kopplade till personer från Sverige och Danmark som anslutit sig till terrorgrupper i Syrien och Irak mellan 2013 – 2016". Studien har genomförts på uppdrag av Finansinspektionen och syftet är att belysa vilka finansiella spår resande lämnar och utifrån den kunskapen bedöma förutsättningar för att identifiera sådan verksamhet i framtiden.

  9 mars 2017

 • Frivilliga stöttade samhället under flyktingsituationen

  Flyktingsituationen 2015 innebar svåra påfrestningar för det svenska samhället. En ny rapport visar att frivilliga underlättade krishanteringen. Men för att frivilligorganisationer på ett effektivt sätt ska kunna möta samhällets behov vid kriser behövs rutiner och samordning.

  27 februari 2017

 • Ny bok om det politiska läget och Hamas styre på Gazaremsan

  Försvarshögskolans forskare Björn Brenner har tillbringat långa perioder i ett flyktingläger på Gazaremsan och studerat vad Hamas styre inneburit för de boende där. I en ny bok berättar han om det politiska läget i Gaza och hur islamistgruppen kommit att styra över det hårt prövade området.

  14 februari 2017

 • Vilka förutsättningar finns för krisberedskap och totalförsvar?

  Crismart på Försvarshögskolan tar i en ny rapport upp utvecklingen av totalförsvaret och framväxten av området samhällsskydd och beredskap. Rapporten ska ge en övergripande bild av hur det idag fungerar på lokal, regional och nationell nivå samt fungera som stöd för högskolestudenter och handläggare på myndigheter.

  31 januari 2017

 • Så kan man använda militära strategier mot cancer

  Kan militära strategier användas som inspiration för cancerforskning? Ja, det föreslår i alla fall David Gisselsson Nord, patolog och cancerforskare i Lund tillsammans med Robert Egnell, professor och strateg vid Försvarshögskolan, Stockholm i en nyligen publicerad artikel i tidskriften Trends in Cancer.

  31 januari 2017

Gå till sida: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 999.