Nyhetsarkiv

Här hittar du nyhetsarkivet för alla nyheter som är eller har publicerats på startsidan.

 • Här är Försvarshögskolans kurser i vår

  Ansökningsperioden till vårens kurser har nu öppnat, och stänger den 16 oktober. Här är vårens kurser vid Försvarshögskolan.

  18 september 2017

 • Fördjupat samarbete mellan Sverige och Sydkoreas försvarshögskolor

  Under gårdagen undertecknades ett "Technical agreement" mellan Försvarshögskolan och Korea National Defense University (KNDU). Avtalet innebär ett fördjupat samarbete och utökat utbyte av studenter och personal, forskningssamarbete och besök.

  14 september 2017

 • Försvarshögskolan utbildar chefer i säkerhetsskydd

  Under gårdagen publicerades en debattartikel i Svenska Dagbladet med krav att Säkerhetspolisen ska ta fram en särskild utbildning för säkerhetsskyddschefer som ska ingå i ledningen för statliga myndigheter. En sådan utbildning riktad mot chefer genomförs redan vid Försvarshögskolan, i samarbete med Säkerhetspolisen (SÄPO) och Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB).

  7 september 2017

 • Studenterna flyttade in på Försvarshögskolan

  Måndagen den 28 augusti flyttade de nya studenterna in på Försvarshögskolan.

  30 augusti 2017

 • Allvarlig utveckling i Jerusalem - bakgrund och analys

  De senaste åren har spänningarna ökat i Jerusalem och under sommaren har läget försämrats ytterligare. Försvarshögskolans forskare Björn Brenner bevakar händelseutvecklingen i staden och ger här en kort bakgrund till vad som nu sker.

  6 augusti 2017

 • Se Försvarshögskolans seminarier från Almedalen

  Under Almedalsveckan 2017 arrangerade Försvarshögskolan fem seminarier i egen regi.

  18 juli 2017

 • Nytt uppdrag om informationspåverkan till Försvarshögskolan

  Uppdraget från MSB är att undersöka om salafistiska jihadistmiljöers budskap aktivt sprids i Sverige och vilka metoder som i så fall används. Arbetet startar i slutet av augusti och leds av Magnus Ranstorp, forskningsledare på Centrum för asymmetriska hot- och terrorismstudier vid Försvarshögskolan.

  30 juni 2017

 • Samverkansavtal med National Defense University i USA

  Försvarshögskolan och National Defense University (NDU) , Washington DC, har nyligen slutit ett samverkansavtal inom utbildning, forskning och studier. Avtalet är ett bidrag till det Statement of Intent som finns mellan Sverige och USA.

  30 juni 2017

 • Högtidlig avslutning för Stabsutbildningen 2016-17

  Idag hölls avslutningsceremonin i Engelbrektskyrkan för de 61 kaptener som läst Försvarshögskolans tio månader långa Stabsutbildning (SU) 2016-17. Kaptenerna blir nu behöriga att befordras till graden major respektive örlogskapten av sina hemmaförband.

  21 juni 2017

 • Har Palestina blivit ett europeiskt projekt?

  Är det dags för EU att omvärdera sin nuvarande inställning till fredsprocessen i Mellanöstern? Det europeiska biståndet går till ett institutionsbyggande som hittills inte burit frukt, när det istället borde riktas mot humanitära insatser som gör direkt nytta på plats. Det menar Försvarshögskolans forskare Björn Brenner i en debattartikel i den israeliska dagstidningen Haaretz.

  21 juni 2017

Gå till sida: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9101.