Nyhetsarkiv

Här hittar du nyhetsarkivet för alla nyheter som är eller har publicerats på startsidan.

 • Katastrofer, sårbarhet och makt

  Vad händer när en katastrofs akuta skede övergår i ett långsiktigt politiskt återuppbyggnadsarbete? Sara Bondesson vid Försvarshögskolan vet, hon lade fram sin avhandling i ämnet vid Uppsala universitet den 19 maj.

  22 maj 2017

 • Försvarshögskolans alumner: detta gör de idag

  Varje år går flera hundra personer en utbildning vid Försvarshögskolan. Statistik från det professionella nätverket LinkedIn ger en bild av vad dessa personer arbetar med idag.

  18 maj 2017

 • Magisterstudenten Tove gör fältstudie i Beirut

  Tove Lyssarides läser magisterprogrammet i statsvetenskap på Försvarshögskolan. Just nu skriver hon sin uppsats, men inte hemma i Sverige – MFS-stipendiet tog henne till Libanon och Beirut.

  5 maj 2017

 • Tredje plats för våra studenter som tävlade i cybersäkerhet

  Det blev en hedersam tredjeplats i finalen för laget från Försvarshögskolan när universitet från hela världen tävlade i Cyber 9/12 Student Challenge 2017.

  24 april 2017

 • Rekordstort söktryck till Försvarshögskolans utbildningar

  Universitets- och högskolerådet (UHR) presenterade igår höstterminens anmälningsstatistik. Statistiken visar en nationell trend, där allt färre svenskar söker sig till högre utbildning.

  20 april 2017

 • Ny professur och nytt forskningsprogram till Försvarshögskolan

  Den 9 april presenterade utrikesminister Margot Wallström en ny forskningssatsning inom området kvinnor, fred och säkerhet, och FN:s säkerhetsrådsresolution 1325. På Försvarshögskolan inrättas nu en ny professur i Anna Lindhs namn och ett nytt forskningsprogram.

  10 april 2017

 • Slaget om Normandie: nygammal fältövning återuppstår

  Kadetterna på officersprogrammet 14-17 har nyligen kommit hem från en veckas fältövning i Normandie. Övningen ingick i kursen marksyntes som är en påbyggnadskurs i taktik och gemensamma operationer under ämnet krigsvetenskap.

  10 april 2017

 • Haaretz debatt: Palestinska islamister ändrar inställning till 1967 års gränser

  I dag skriver Försvarshögskolans forskare Björn Brenner i den israeliska dagstidningen Haaretz om Hamasrörelsens nya manifest och dess förändrade inställning till fredslösning mellan israeler och palestinier.

  23 mars 2017

 • Kursdeltagare övar kris i Frankrike

  Svenska kursdeltagare på Högre kurs i samhällets krisberedskap och totalförsvar övar just nu krishantering på franska Försvarshögskolan École Militaire.

  17 mars 2017

 • Så kan finansiering av terrorresor förhindras

  Centrum för asymmetriska hot- och terrorismstudier, CATS, vid Försvarshögskolan publicerar idag rapporten "Finansiella aktiviteter kopplade till personer från Sverige och Danmark som anslutit sig till terrorgrupper i Syrien och Irak mellan 2013 – 2016". Studien har genomförts på uppdrag av Finansinspektionen och syftet är att belysa vilka finansiella spår resande lämnar och utifrån den kunskapen bedöma förutsättningar för att identifiera sådan verksamhet i framtiden.

  9 mars 2017

Gå till sida: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9100.