Nyhetsarkiv

Här hittar du nyhetsarkivet för alla nyheter som är eller har publicerats på startsidan.

 • "Dagens terrorister är gängmedlemmar, inte tedrickande studenter"

  Den europeiska terrorismen förändras. Moderna terrorister är inte längre välutbildade teologistudenter. Istället blir kriminella gäng en allt viktigare rekryteringsbas för den jihadistiska miljön.

  22 november 2017

 • Chiara Ruffa årets Hugo Raab-pristagare

  Fil. dr. Chiara Ruffa har av Forskning- och utbildningsnämnden utsetts till 2017 års mottagare av Hugo Raab-priset. Priset delas ut vid Högtidsdagen den 7 december 2017.

  21 november 2017

 • Chefskurs gav ingenjören verktygen för att ta debatten och driva jämställdhetsfrågorna

  Hallå där Martin Norsell, prorektor och professor i militärteknik vid Försvarshögskolan, som tillsammans med drygt tio andra chefer i ledande befattningar i Försvarsmakten och Polismyndigheten nyss gått klart Försvarsmaktens tvååriga chefskurs om jämställdhet, Gender Coach Program, vad har du lärt dig?

  13 november 2017

 • Så påverkar outtalade antaganden underrättelsetjänstens bedömningar

  Hur skapas ny kunskap inom den militära underrättelsetjänsten? Vilken roll spelar underförstådda antaganden och oskrivna regler för individens bedömning? Idag disputerade Martin Bang med avhandlingen Military Intelligence Analysis: Institutional Influence.

  30 oktober 2017

 • De vill råda bot på meningslös forskning

  Samhällsvetare är dåliga på att motivera sin forskning väl. Det anser Linus Hagström och Karl Gustafsson, statsvetare och forskare vid Försvarshögskolan respektive Utrikespolitiska institutet. För att råda bot på problemet skrev de en vetenskaplig artikel med handgripliga metodtips för att mejsla fram meningsfulla forskningsfrågor. Artikeln publicerades nyligen i den vetenskapliga tidskriften European Political Science.

  30 oktober 2017

 • UKÄ-beslut banar väg för examenstillstånd på forskarnivå

  I ett yttrande till regeringen har Universitetskanslersämbetet (UKÄ) godkänt Försvarshögskolans ansökan om att erhålla examenstillstånd på forskarnivå inom området försvar, krishantering och säkerhet. Lärosätet är därmed ett stort steg närmare en forskarutbildning i egen regi. Slutligt beslut i frågan tas dock av regeringen.

  26 oktober 2017

 • Decision by the Swedish Higher Education Authority paves the way for awarding postgraduate degrees

  In a report to the government, the Swedish Higher Education Authority (UKÄ) recommends that the Swedish Defense University (SEDU) be granted degree-awarding powers for postgraduate programs in the field of defense, crisis management and security studies.

  25 oktober 2017

 • Framstående talare på doktorandkonferens

  I mitten av oktober hölls en doktorandkonferens om militär kultur och strategi med inbjudna internationella talare, bland andra Risa Brooks från Marquette University (USA) och Bettina Renz från University of Nottingham(Storbritannien).

  24 oktober 2017

 • Fredrik Bynander blir chef för lärosätets nya totalförsvarscentrum

  Det blir Fredrik Bynander som ska leda Försvarshögskolans nya centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet.

  23 oktober 2017

 • Högre officerare tränade försvar av norra Skandinavien

  Officerare som studerar vid Högre stabsofficersutbildningen (HSU) var på fältövning i Nordkalotten förra veckan. Syftet var att öka deras förståelse för norra Skandinaviens militärstrategiska miljö och förutsättningar för strid.

  19 oktober 2017

Gå till sida: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9103.