Nyhetsarkiv

Här hittar du nyhetsarkivet för alla nyheter som är eller har publicerats på startsidan.

 • Ny bok om det politiska läget och Hamas styre på Gazaremsan

  Försvarshögskolans forskare Björn Brenner har tillbringat långa perioder i ett flyktingläger på Gazaremsan och studerat vad Hamas styre inneburit för de boende där. I en ny bok berättar han om det politiska läget i Gaza och hur islamistgruppen kommit att styra över det hårt prövade området.

  14 februari 2017

 • Vilka förutsättningar finns för krisberedskap och totalförsvar?

  Crismart på Försvarshögskolan tar i en ny rapport upp utvecklingen av totalförsvaret och framväxten av området samhällsskydd och beredskap. Rapporten ska ge en övergripande bild av hur det idag fungerar på lokal, regional och nationell nivå samt fungera som stöd för högskolestudenter och handläggare på myndigheter.

  31 januari 2017

 • Så kan man använda militära strategier mot cancer

  Kan militära strategier användas som inspiration för cancerforskning? Ja, det föreslår i alla fall David Gisselsson Nord, patolog och cancerforskare i Lund tillsammans med Robert Egnell, professor och strateg vid Försvarshögskolan, Stockholm i en nyligen publicerad artikel i tidskriften Trends in Cancer.

  31 januari 2017

 • Försvarshögskolans studenter vidare i tävling om cyberförsvar

  Igår arrangerades Cyber Challenge 2017 på Försvarshögskolan, en tävling där studenter från hela landet bildar lag och övar på cybersäkerhet. Försvarshögskolans lag är ett av tre som gått vidare till finalen i Genève i vår.

  27 januari 2017

 • Debatt: Trumps ambassadflytt stänger dörren till palestinsk stat

  Försvarshögskolans forskare Björn Brenner skriver i Svenska Dagbladet om den nya Trump-administrationen och dess kontroversiella planer på att förändra Jerusalems politiska och juridiska status.

  20 januari 2017

 • Ny avhandling om svenska sjöofficerare på 1500-talet

  Vem blev officer när den svenska flottan expanderade kraftigt på 1500-talet och vilka egenskaper var viktiga för att bli ett bra befäl? En ny avhandling i historia studerar den svenska flottans befäl under 100 år.

  19 januari 2017

 • Nationell säkerhetspolitik på Rikskonferensen

  Försvarshögskolan deltar nu i Rikskonferensen - Sveriges viktigaste forum för diskussioner om säkerhetspolitik, försvar och samhällets krisberedskap, som genomförs i Sälen 8-10 januari.

  8 januari 2017

 • Nordens enda docent i terrorismforskning

  Magnus Ranstorp utsågs måndagen 19 december till docent i statsvetenskap, särskilt terrorismforskning vid Åbo Akademi.

  21 december 2016

 • Försvarshögskolan deltar i planeringen av SAMÖ F 2018

  Under våren 2018 genomför Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) en nationell samverkansövning på temat civilt försvar. Försvarshögskolan har fått i uppdrag att stödja övningsplaneringen på flera sätt.

  19 december 2016

 • Regeringen vill satsa på Försvarshögskolans forskning

  Forskningspropositionen Kunskap i samverkan – för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft, har nu lämnats till Riksdagen. I den presenteras regeringens syn på forskningspolitikens inriktning i ett tioårigt perspektiv, med särskilt fokus på satsningar 2017–2020. Försvarshögskolans anslag för forskning och utbildning på forskarnivå avser man att höja fr.o.m. 2018.

  1 december 2016

Gå till sida: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 999.