Anmälan och antagning

Här hittar du information om hur och var du ansöker till Försvarshögskolans utbildningsprogram och fristående kurser.

Anmälan till kurser och program

Du anmäler dig till våra fristående kurser och program via antagning.se (se länk till höger). Där hittar du även aktuella datum för när anmälningsperioden börjar och slutar för vår- respektive hösttermin.

Anmälan till Officersprogrammet

För ansökan till Officersprogrammet med krigsvetenskaplig, militärteknisk samt nautisk inriktning är sista ansökningsdag den 31 januari 2018 för programstart hösten 2018. För mer information om anmälan och antagning, se sidan Anmälan till Officersprogrammet (se länk till höger).

Om reservantagning

Om du vill veta mer om reservantagning och sen anmälan, se länken "Reservantagning och sen anmälan" till höger.

Lediga platser

I de fall där det finns lediga platser kvar till utbildning efter ordinarie reservantagning kommer dessa att annonseras på Försvarshögskolans hemsida.

Mer information

Du hittar fler viktiga datum för anmälan och antagning på sidan Viktiga datum (se länk till höger).

Har du frågor om antagning och behörighet, kontakta Forsknings-, utbildnings- och studentavdelningen (FUS). Du hittar kontaktuppgifter på sidan Studentservice (se länk till höger).