Officersprogrammet

Du kan ansöka till Officersprogrammet 1 december–31 januari. Då söker du som redan har gjort eller just nu genomför militär grundutbildning.

De tre inriktningarna

Programmet ges med tre inriktningar som alla leder fram till samma examen. Programmets inriktning styrs av vilket ämne som du som student läser i störst omfattning.

Huvudämnet krigsvetenskap ger kompetens för tjänstgöring inom arméns truppslag, flygvapnets STRIL-förband, amfibiekåren, säkerhetsförband samt lednings- och logistikbefattningar.

Några av de ämnen som studeras i inriktningen är:

Krigsvetenskap

För att kunna arbeta effektivt nationellt så väl som internationellt måste du ha kunskap om vad krig innebär. Krigsvetenskap är studie av krig, krigföring och konflikthantering där militära resurser utnyttjas, samt hur militära resurser skapas och utnyttjas i fredstida operationer, över hela konfliktskalan och på alla krigföringsnivåer.

Ledarskap

Ledarskapsutbildningen är inriktad mot att du ska kunna verka som chef, men även instruktör i utbildningssituationer där uppgiften ska kunna lösas i förband upp till plutons (motsvarande) storlek och inom ramen för egen funktion.

Militärteknik

I alla tider har den tekniska utvecklingen drivit taktiken framåt. Med militärteknik menas det tvärvetenskapliga kunskapsområde som behandlar tekniken och dess inverkan på officerens förmåga och sätt att lösa uppgifter.

Fysiskt stridsvärde

Ämnet kan beskrivas som en militär tillämpning av ämnet idrott och hälsa. För att fungera effektivt i kris och krig, behöver du veta hur kroppen fungerar, reagerar och påverkas. Du lär dig hur du kan utveckla och träna ditt förband mot den nivå som krävs i fysisk prestationsförmåga.