Chief Information Assurance Officer-utbildning

Kursen är en samverkan mellan Försvarshögskolan, MSB, PTS och FRA. Den syftar till att öka förmågan av balanserad riskhantering mellan personal, processer och teknik för att uppnå verksamhetens mål och därmed svara för ett kvalificerat stöd till organisationens ledningsgrupp.

Kursen är riktad till dig som skall leda informationshanteringen inom en central, regional eller lokal myndighet eller inom närings­livet. Grundkursen riktar sig även till chefspersoner inom organi­sationen.

Anmälan CIAO 2017

Sista dag för anmälan är 2017-08-31.


För fakturering:

Kontaktperson

Anna Djup
Forskningsassistent
Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, CATS

Anna.Djup [at] fhs.se