Styrelse

Försvarshögskolans styrelse består av ordförande och 14 andra ledamöter varav en är rektor. Ordförande och sju ledamöter utses av regeringen, tre ledamöter utses av lärarna genom val inom högskolan och tre ledamöter utses av studenterna.

Styrelsens förordnande gäller från och med den 1 maj 2017 till och med den 30 april 2020.

Titel Namn Funktion
F.d. landshövding Peter Egardt Ordförande
Professor Lena Gerholm Ledamot
Landshövding Gunnar Holmgren Ledamot
Konsult Annika Nordgren Christensen Ledamot
Överdirektör Nils Svartz Ledamot
Direktör Eva-Lotta Kraft Ledamot
Professor Annica Kronsell
Ledamot
Personaldirektör/generalmajor Klas Eksell Ledamot

Följande ledamöter från Försvarshögskolan ingår i styrelsen.

Titel Namn Funktion
Fil. dr. Romulo Enmark Rektor
Professor Linus Hagström (linus.hagstrom [at] fhs.se) Lärarledamot
Universitetslektor Claes Wallenius (claes.wallenius [at] fhs.e) Lärarledamot
Chef Ledarskapsavdelningen Jan Fredriksson (jan.fredriksson [at] fhs.se) Lärarledamot
Emma-Louise Juneskans (ordforande.karen [at] fhs.se) Studentledamot
Charles Boström (vice.karen [at] fhs.se) Studentledamot
Kajsa Stina Axelsson (andreviceordf%C3%B6rande.karen [at] fhs.se) Studentledamot