IL - Indirekt ledarskap

IL - Indirekt ledarskap är Försvarshögskolans koncept för ledare som befinner sig på högre organisatorisk nivå, dvs. där man som ledare har en eller flera organisatoriska nivåer mellan sig och medarbetarna.

Om Indirekt ledarskap

Ledarskapet innebär olika utmaningar och svårigheter beroende på var i organisationen det utövas. Det indirekta ledarskapet skiljer sig på flera sätt från det direkta ledarskapet, förutom det rent fysiska avståndet till medarbetarna, handlar det även om att kunna hantera olika parallella tidsskalor, det vill säga att i ena stunden fatta snabba beslut här och nu och i nästa tänka strategiskt och fatta långsiktiga beslut.

Som mellanchef måste man även kunna bemästra "korstrycket", det vill säga kunna balansera såväl direktiv uppifrån som krav nedifrån.

Försvarshögskolan har utvecklat en kurs i IL – Indirekt ledarskap, som vänder sig till befintliga ledningsgrupper och enskilda ledare på högre organisatorisk nivå.

Kursen ger förståelse för det indirekta ledarskapets betydelse och verktyg för HUR man som indirekt ledare påverkar organisationen och når ut med visioner och mål på ett sätt som skapar engagemang hos medarbetarna.

Genomförande

Under kursen ges möjlighet att analysera, reflektera och diskutera kring det egna indirekta ledarskapet, vilken förebild man själv utgör och HUR det påverkar medarbetare och organisation.

Fokus ligger på hur påverkan sker från ledningen till medarbetarna genom:

  • Handlingsinriktad påverkan
    Hur interaktionen sker med chefer på lägre organisatorisk nivå och hur det påverkar medarbetarna och organisationen.
  • Imageinriktad påverkan
    Hur påverkan sker genom chefen som förebild. Den bild medarbetarna har om ledningen påverkar såväl tolkning som tilltro till den information som sprids.

Kontaktperson

Jonas Henrysson
Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Ledarskapsavdelningen

Jonas.Henrysson [at] fhs.se