UGL - Utveckling av grupp och ledare

UGL är en ledarskapsutbildning som vänder sig till dem som vill förstå ledarskap och medarbetarskap i grupper och i dessa hitta sin egen roll. Sedan 1981 har kursen Utveckling av Grupp och Ledare (UGL) varit en grundkurs för blivande officerare och är idag en mycket populär kurs även inom näringsliv och offentlig förvaltning.

Vill du påverka? Då vill du utöva ledarskap.

UGL är en gruppdynamisk utbildning om hur en grupp utvecklas och mognar över tid, vad som händer i gruppen under utvecklingens gång och vad som främjar, respektive försvårar, en positiv utveckling. Kursen handlar också om ledarskapets problematik och möjligheter relaterat till gruppens mognadsutveckling, det vill säga hur ledarskapet kan utformas så att det både främjar uppgiftens lösande och gruppens utveckling. I kursen ingår även att förstå sin egen roll och ansvar i att påverka och bli påverkad, det vill säga självkännedom relaterat till att vara medlem i en grupp eller att ingå i relationer. Läs mer om kursens form och upplägg under fliken Om UGL

UGL är en kvalitetssäkrad och licensierad utbildning, vissa villkor kring form och upplägg ska vara uppfyllda för att utbildningen ska berättiga till utbildningsbevis. Under fliken Om UGL kan du läsa om de villkor som ska vara uppfyllda.

Försvarshögskolan erbjuder grundkursen UGL vid tre tillfällen per år. I övrigt hänvisar vi till någon av de arrangörer som har licens att genomföra UGL enligt avtal med Försvarshögskolan. Under fliken Handledare UGL hittar du en förteckning över de UGL-handledare som idag är godkända. Om du inte hittar det namn du söker kan du kontakta jana.hublova [at] fhs.se

Effektutvärdering UGL och UL

Försvarshögskolan (FHS) bedriver forskning om ledarskap och utveckling av metoder för chefers kompetensutveckling bl a UGL (Utveckling Grupp Ledare) och UL (Utvecklande ledarskap) som har blivit starka varumärken. En viktig utgångspunkt för UL och UGL är ett förhållningssätt som bjuder in medarbetarna till ansvarstagande och delaktighet i utveckling av verksamhet och egen kompetens.

Även om kurserna tar sin utgångspunkt i vetenskapligt förankrade teorier behövs mer kunskap om vilken inverkan kurserna har på deltagarnas eget ledarskap och hur kunskaperna kommer till nytta i det dagliga arbetet. FHS påbörjade under 2013 en studie om hur UL respektive UGL påverkar deltagarnas upplevelse av sitt eget ledarskap liksom i vilken grad medarbetarna upplever förändringar i ledarskapet.

Studien omfattar 300 ledare och projektledare som gör en självskattning vid tre tillfällen före och efter kurs. Deras medarbetare gör en motsvarande bedömning vid samma tillfällen. Ansvariga för studien är professorerna Gerry Larsson och Christer Sandahl. Medverkande kursarrangörer är Gällöfsta Perlan Ledarskap AB (UGL), Core Code International AB (UGL), Rezon AB (UGL), Lidingö kommun (UL), Kalmar kommun (UL) och Mercuri International AB (UL) samt IHM (UL).

Resultatet av studien beräknas presenteras under 2016/2017.

Konceptansvarig

Josi Lundin
Adjunkt i Psykologi
Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Ledarskap i Karlstad

Josi.Lundin [at] fhs.se