Sök

Sök

Vem gör vad på ALB? Med egna ord

 

Sök på nyckelord - tryck Ctrl+F

Förslag på sökord:
webb - system - LMS - förvärv - katalog - sektion - chef - e-resurser - forskning - DiVA - KL - kurslitteratur - LMC - infotjänst - informationstjänst - HKV - IKT - undervisning - fjärrlån - service - administration - zoom - hybrid - digital


Anders

 • Funktionsansvarig ALB-webben
 • Tekniskt systemstöd
 • Systemstatistik

Anna

 • Funktion digital lärandemiljö, speciellt LMS
 • Textmatchning
 • Enkäter

Anna-Lena

 • Funktionsansvar för förvärv av tryckt och elektronisk litteratur
 • Ingår i mediegruppen och kataloggruppen
 • Samordning digital och fysisk informationstjänst

Catharina

 • Administration, ledningsstöd ekonomi/inköp
 • Samordningsansvar kurslitteraturfunktion, Beställning av kurslitteratur HOP (& OP)
 • FHS-publikationer

Catrin

 • Bibliotekschef
 •  Leder och fördelar arbetet inom avdelningen
 • Personalansvar för medarbetare inom sektionen Vetenskaplig informationsförsörjning

Christer

 • Systemansvarig
 • Informationstjänst
 • Katalogisering

Christina

 • E-resurser(databaser, e-tidskriftspaket) - anskaffning, tillgängliggörande, felsökning, utvärdering
 • Samordnare HKV
 • Prenumerationer HKV samt infotjänst

Felix P

 •  

Felix W

 • Systemförvaltar Inspera och driver utvecklingen av digitaltentor
 • Löpande IKT-stöd till verksamheten
 • Utveckla långsiktigt hållbara processer för våra IKT-system

Gunnar

 • Samordning av fysisk och digital informationstjänst
 • Ingår i webbredaktionen samt jobbar med undervisning

Hanna

 •  

Helene

 • Förvärv
 • Katalogisering
 • Fjärrlån
 • Utställningar
 • Rariteter

Joakim

 • Stöd till forskning
 • Handledning/ pedagogisk utveckling inom akademisk informationssökning och referenshantering
 • Samordning digital och fysisk informationstjänst

Johan A

 • Prenumerationer tidningar och tidskrifter
 • Sökuppdrag HKV
 • Delat ansvar för raritetssamlingen
 • Med i fjärrlånegruppen

Johan L

 •  

Johanna G

 •  

Johanna L

 •  

Jonny

 •  

Kajsa

 • C IKT - personalansvar för er som är medarbetare inom sektionen IKT-pedagogiskt stöd
 • Ansvarar för att leda arbetet inom verksamhetsområdena IKT, och infotjänst och undervisning

Martin

 • Samordning av kurslitteratur till läromedelcentralerna
 • Inköp av kurslitteratur HOP & OP
 • Leganto-projektet
 • Undervisning

Niclas

 • Service inom biblioteket
 • Kontroll för kurslitteratur
 • Inleverans av nya böcker och posthantering

Olof

 • Koordinerar ALBs forskningsstöd
 • Digital infotjänst

Sofi

 •  
Dela: