• Start
  • Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Databas med fritt tillgängliga vetenskapliga tidskrifter och artiklar i fulltext inom alla ämnesområden.

Utgivare

Lunds universitet

Mer information

Användarvillkor

Fritt tillgänglig

Ämnesområden

  • Ämnesövergripande

Typ av innehåll

  • E-tidskrifter
  • Fulltextdatabaser
  • Vetenskapliga artiklar
Dela: