EU:s statistikkontor, med statistik på europeisk nivå som möjliggör jämförelser mellan länder och regioner.

Utgivare

Europeiska unionen

Mer information

Användarvillkor

Fritt tillgänglig

Ämnesområden

  • Europeiska unionen

Typ av innehåll

  • Statistik
Dela: