Google Scholar

Sökmotor som samlar vetenskapliga publikationer som tidskriftsartiklar, avhandlingar, böcker, konferensbidrag etc. inom alla ämnesområden.

Utgivare

Google

Mer information

Användarvillkor

Fritt tillgänglig

Ämnesområden

  • Ämnesövergripande

Typ av innehåll

  • Avhandlingar
  • Citeringsdatabaser
  • Uppsatser
  • Vetenskapliga artiklar
Dela: