Sök

Sök

Human Rights Documentation: Database of the Case-Law of the European Convention on Human Rights (HUDOC)

Innehåller material i fulltext om rättsfall som berör europeiska konventionen för mänskliga rättigheter och har tagits upp i ECHR (European Court of Human Rights).

Utgivare

European Court of Human Rights

Mer information

Användarvillkor

Fritt tillgänglig

Dela: