Sök

Sök

En fritt tillgänglig databas med referenser till över 800 000 avhandlingar och uppsatser i elektroniskt format från hela världen. Den innehåller länkar till publikationerna i institutionella arkiv eller andra typer av databaser. Där går det oftast att nå publikationerna i fulltext.

Utgivare

Ebsco och BiblioLabs

Mer information

Användarvillkor

Fritt tillgänglig

Dela: