Databas där man kan följa alla officiella dokument (förslag, rekommendationer, meddelanden) som Europeiska kommissionen lägger fram för lagstiftaren (dvs. Europarådet och EU-parlamentet) och andra institutioner och organ.

Utgivare

Europeiska kommissionen

Mer information

Användarvillkor

Fritt tillgänglig

Ämnesområden

  • Europeiska unionen
  • Juridik

Typ av innehåll

  • Offentligt tryck
Dela: