Sök

Sök

Regeringens webbplats om mänskliga rättigheter

Webbplats om mänskliga rättigheter och Sveriges åtaganden. Innehåller bland annat information om vilka konventioner Sverige har ratificerat, nationellt och internationellt arbete med mänskliga rättigheter, Europadomstolens domar mot Sverige och UD:s rapporter om mänskliga rättigheter i världens länder.

Utgivare

Arbetsmarknadsdepartementet och Utrikesdepartementet

Användarvillkor

Fritt tillgänglig

Dela: