Sök

Sök

Emerald Journals Premier

Ungefär 300 tidskrifter inom främst management och företagsekonomi, men även en del inom teknik, hälso- och sjukvård, utbildning/pedagogik samt biblioteks- och informationsvetenskap.

Utgivare

Emerald Publishing

Mer information

Användarvillkor

Studerande/anställda vid Försvarshögskolan, bibliotekets publika datorer

Dela: