• Start
  • Emerald Journals Premier

Emerald Journals Premier

Ungefär 300 tidskrifter inom främst management och företagsekonomi, men även en del inom teknik, hälso- och sjukvård, utbildning/pedagogik samt biblioteks- och informationsvetenskap.

Utgivare

Emerald Publishing

Mer information

Användarvillkor

Studerande/anställda vid FHS; bibliotekets IT-torg

Ämnesområden

  • Ledarskap
  • Pedagogik
  • Sociologi

Typ av innehåll

  • E-tidskrifter
  • Fulltextdatabaser
  • Vetenskapliga artiklar
Dela: