Sök

Sök

Essential Science Indicators

Data och statistik om vetenskaplig publicering. Ger information om individer, institutioner, länder och publikationer inom hundratals discipliner liksom om trender och nya, framväxande forskningsområden.

Utgivare

Clarivate Analytics

Mer information

Användarvillkor

Studerande/anställda vid Försvarshögskolan, bibliotekets publika datorer

Dela: