Sök

Sök
  • Start
  • Journal Citation Reports

Journal Citation Reports

Databas som innehåller uppgifter för utvärdering och jämförelse av vetenskapliga tidskrifter, t.ex. "impact factor", rankning och citeringsfrekvens.

Utgivare

Clarivate Analytics

Användarvillkor

Studerande/anställda vid Försvarshögskolan, bibliotekets publika datorer

Dela: