• Start
  • Journal Citation Reports

Journal Citation Reports

Databas med uppgifter om vetenskapliga tidskrifter inom alla ämnesområden från 2007 till 2011.

Utgivare

Clarivate Analytics

Mer information

Användarvillkor

Studerande/anställda vid Försvarshögskolan, bibliotekets IT-torg

Dela: