Sök

Svensk juridisk databas med författningar, förarbeten, rättspraxis, lagkommentarer, myndighetspublikationer samt EU-rätt. En del djupa lagkommentarer ingår också.

Utgivare

Norstedts Juridik

Mer information

Användarvillkor

Studerande/anställda vid Försvarshögskolan, bibliotekets publika datorer

Dela: