• Start
  • Max Planck Encyclopedia of Public International Law (MPEPIL)

Max Planck Encyclopedia of Public International Law (MPEPIL)

Webbaserat uppslagverk inom internationell rätt med över 1 600 refereegranskade (peer-review) artiklar inom straffrätt, mänskliga rättigheter, ekonomisk rätt och miljörätt.

Utgivare

Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law, Heidelberg and Oxford University Press

Mer information

Användarvillkor

Studerande/anställda vid Försvarshögskolan, bibliotekets IT-torg

Dela: