Sök

Sök

Oxford Bibliographies - Military History

Oxford Bibliographies Military History är både en kommenterad bibliografi och ett uppslagsverk som ger en kort genomgång av ämnet och de viktigaste verken.

Utgivare

Oxford University Press

Mer information

Användarvillkor

Studerande/anställda vid Försvarshögskolan, bibliotekets publika datorer

Dela: