Sök

Sök

Oxford Reference Premium

Nästan 400 referensverk inom 25 ämnesområden med både kortare artiklar för faktakontroll och längre, mer uttömmande artiklar inom specialområden. Innehållet uppdateras kontinuerligt.

Utgivare

Oxford University Press

Mer information

Användarvillkor

Studerande/anställda vid Försvarshögskolan, bibliotekets publika datorer

Dela: