Sök

Sök

Oxford Scholarly Authorities on International Law

Innehåller referensverk och avhandlingar om internationell rätt publicerade av Oxford University Press. Inkluderar Oppenheims och Oxford Commentaries on International Law.

Utgivare

Oxford University Press

Mer information

Användarvillkor

Studerande/anställda vid Försvarshögskolan, bibliotekets publika datorer

Dela: