Sök

Sök

Psychology Database (ProQuest)

Databas med referenser och artiklar i fulltext från 1400 tidskrifter inom psykologi.

Utgivare

ProQuest

Mer information

Användarvillkor

Studerande/anställda vid Försvarshögskolan, bibliotekets publika datorer

Dela: