• Start
  • PsycINFO (ProQuest)

PsycINFO (ProQuest)

Databas med över 3 miljoner referenser till tidskriftsartiklar, bokkapitel, böcker, rapporter och avhandlingar inom psykologi och relaterade ämnen från 1800-.

Utgivare

American Psychological Association

Mer information

Användarvillkor

Studerande/anställda vid Försvarshögskolan, bibliotekets IT-torg

Ämnesområden

  • Psykologi

Typ av innehåll

  • Avhandlingar
  • Vetenskapliga artiklar
Dela: