Sök

Sök

PsycINFO (ProQuest)

Databas med över 3 miljoner referenser till tidskriftsartiklar, bokkapitel, böcker, rapporter och avhandlingar inom psykologi och relaterade ämnen från 1800-.

Utgivare

American Psychological Association

Mer information

Användarvillkor

Studerande/anställda vid Försvarshögskolan, bibliotekets publika datorer

Dela: