Sök

Sök

PTSDpubs (f d PILOTS, ProQuest)

Databas med referenser till publikationer om posttraumatisk stress från 1871-.

Utgivare

Center for Post-Traumatic Stress Disorder/ProQuest

Mer information

Användarvillkor

Studerande/anställda vid Försvarshögskolan, bibliotekets publika datorer

Dela: