Sök

Sök

Taylor & Francis ebooks

E-böcker inom de flesta ämnesområden från Taylor & Francis Group ( Routledge, Psychology Press, CRC Press and Focal Press) De böcker som Anna Lindh-biblioteket har tillgång till är markerade med en grön symbol. Det finns även ett antal böcker tillgängliga via open access.

Det finns två typer av e-böcker tillgängliga via Taylor & Francis.
Böcker utan DRM: obegränsat antal användare, kan läsas online och laddas ner
Open access books: dessa böcker är licensierade under Creative commons CC-BY-NC-ND licens markerade med en creative commons symbol. De kan laddas ner och läsas online.

Dela: